ورزش لینک | varzesh.link | حاتمی: راهی جز قهرمانی در لیگ نداشتیم/ خوشحالم شرمنده مردم آذربایجان نشدیم