ورزش لینک | varzesh.link | ژکو: علاقه چلسی به من موجب افتخار است؛ رم مانند خانواده ام است و از حضور در اینجا خوشحالم