ورزش لینک | varzesh.link | رسمی؛ هالستنبرگ، ادامه فصل و جام جهانی را به دلیل مصدومیت از دست داد