ورزش لینک | varzesh.link | مسعودزاده، مدیرعامل باشگاه مس کرمان از سمت خود استعفا کرد