ورزش لینک | varzesh.link | ادعای آ اس: یری مینا، اولین خرید زمستانی بارسلونا