ورزش لینک | varzesh.link | مارتین اونیل: پلی آف جام جهانی؟ همه می خواهند از برخورد با ایتالیا اجتناب کنند؛ دانمارک و سوئیس را ترجیح می دهم