به ورزش لینک ایران خوش آمدید

شارژ کارت رایگان تلفن همراه


ورزش لینک به پاس قدردانی از حمایت کاربران در مدت کوتاهی از راه اندازی این سامانه، روزانه قرعه کشی شارژ کارت های رایگان تلفن همراه را برگزار می کند. شرکت در این مسابقه هیچ قانون و کار اجبرای ندارد و فقط یک کلیک برای شرکت در قرعه کشی و امتحان شانس شما کافی است.

  • اول ربات تلگرام ورزش لینک را استارت کنید: @varzeshlink_bot
  • خوب حالا تو خط فرمان (همان جایی که تایپ میکنی) چندتا دکمه هست که باید روی دکمه مسابقه کلیک کنی خیلی راحت و خیلی سریع همین.
  • دیگه تموم شد کاری نمیخواد انجام بدی و باید منتظر باشی تا زمان قرعه کشی برسه و ما فعلا ر ساعت 21:00 تنظیم کردیم.
  • راستی هیچ محدودیتی نگذاشتیم و می تونی هر روز شرکت کنی و ممکنه هر روز برنده بشی.
  • فقط یادت نره، ربات رو اصلا STOP نکن چون وقتی برنده شدی و رمز شارژ کارت ارسال بشه برگشت میخوره و نمی تونی از رمز استفاده کنی.
  • آخر همین صفجه لیست شرکت کننده ها و برنده ها مشخص شده ایشاالله که تو برنده بشی

...

جمعه, پنج شهریور

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
35 4 az9-
35 2 az9-
34 8 az9-
26 5 az9-
38 6 az9-
16 1 az9-
42 7 az9-
1 az9-
17 az9-
22 3 az9-
27 4 az9-
19 3 az9-
25 5 az9-
37 8 az9-
4 2 az9-
6 2 az9-
16 1 az9-
10 1 az9-
28 5 az9-
6 1 az9-
40 6 az9-
21 1 az9-
9 az9-
26 3 az9-
45 9 az9-
38 6 az9-

پنجشنبه, چهار شهریور

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
22 3 az9-
22 2 az9-
42 7 az9-
30 4 az9-
39 3 az9-
38 6 az9-
35 2 az9-
34 8 az9-
38 4 az9-
35 4 az9-
27 4 az9-
38 6 az9-
37 8 az9-
19 5 az9-
28 1 az9-
4 2 az9-
4 az9-
6 2 az9-
37 3 az9-
36 6 az9-
35 5 az9-
32 5 az9-
38 2 az9-
39 4 az9-
40 4 az9-
38 4 az9-
16 1 az9-
9 az9-
26 3 az9-
45 9 az9-

چهارشنبه, سه شهریور

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
16 1 az9-
10 1 az9-
22 2 az9-
40 6 az9-
21 1 az9-
16 1 az9-
37 3 az9-
25 5 az9-
19 5 az9-
37 8 az9-
6 2 az9-
27 4 az9-
42 7 az9-
4 az9-
6 1 az9-
25 2 az9-
19 3 az9-
28 5 az9-
38 6 az9-
35 2 az9-
35 4 az9-
34 8 az9-
4 2 az9-
9 az9-
26 3 az9-
12 3 az9-
45 9 az9-
38 6 az9-
38 4 az9-
32 5 az9-

سه شنبه, دو شهریور

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
6 1 az9-
9 az9-
17 az9-
38 6 az9-
24 5 az9-
25 2 az9-
6 1 az9-
28 5 az9-
16 1 az9-
4 2 az9-
6 2 az9-
39 4 az9-
36 6 az9-
35 5 az9-
38 2 az9-
32 5 az9-
38 4 az9-
40 4 az9-
37 8 az9-
38 4 az9-
42 7 az9-
19 5 az9-
26 5 az9-
40 6 az9-
21 1 az9-
37 3 az9-
35 4 az9-
35 2 az9-
34 8 az9-
38 6 az9-
26 3 az9-
27 4 az9-
45 9 az9-
39 3 az9-
10 1 az9-
16 1 az9-
25 5 az9-
22 2 az9-

دوشنبه, یک شهریور

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
19 3 az9-
30 4 az9-
39 3 az9-
38 6 az9-
6 2 az9-
35 5 az9-
36 6 az9-
32 5 az9-
38 2 az9-
39 4 az9-
40 4 az9-
38 4 az9-
16 1 az9-
16 1 az9-
22 3 az9-
40 6 az9-
21 1 az9-
35 2 az9-
35 4 az9-
38 6 az9-
9 az9-
26 3 az9-
45 9 az9-
25 5 az9-
34 8 az9-
37 8 az9-
42 7 az9-
19 5 az9-
37 3 az9-

یکشنبه, سی و یک مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
6 1 az9-
25 2 az9-
24 5 az9-
27 4 az9-
19 5 az9-
17 az9-
35 2 az9-
35 4 az9-
34 8 az9-
38 6 az9-
4 az9-
30 4 az9-
39 3 az9-
16 1 az9-
40 4 az9-
38 4 az9-
36 6 az9-
39 4 az9-
32 5 az9-
35 5 az9-
38 2 az9-
22 2 az9-
38 4 az9-
25 5 az9-
18 1 az9-
12 3 az9-
42 7 az9-
22 3 az9-
6 2 az9-
2 az9-
37 8 az9-
40 6 az9-
10 1 az9-
16 1 az9-
9 az9-
26 3 az9-
45 9 az9-
26 5 az9-
38 6 az9-
37 3 az9-

شنبه, سی مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
11 1 az9-
16 1 az9-
4 az9-
28 1 az9-
6 1 az9-
38 6 az9-
6 1 az9-
17 az9-
19 3 az9-
35 5 az9-
36 6 az9-
32 5 az9-
38 2 az9-
39 4 az9-
38 4 az9-
27 4 az9-
22 3 az9-
22 2 az9-
40 4 az9-
38 4 az9-
39 3 az9-
3 az9-
37 8 az9-
35 2 az9-
40 6 az9-
4 az9-
38 6 az9-
35 4 az9-
34 8 az9-
28 5 az9-
25 5 az9-
9 az9-
26 3 az9-
45 9 az9-
37 3 az9-
16 1 az9-
10 1 az9-
19 5 az9-

جمعه, بیست و نه مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
6 1 az9-
19 5 az9-
30 4 az9-
39 3 az9-
25 5 az9-
22 3 az9-
22 2 az9-
5 az9-
37 8 az9-
38 6 az9-
36 6 az9-
35 5 az9-
32 5 az9-
38 2 az9-
40 4 az9-
39 4 az9-
8 az9-
42 7 az9-
38 4 az9-
28 5 az9-
35 2 az9-
35 4 az9-
38 6 az9-
34 8 az9-
40 6 az9-
16 1 az9-
9 az9-
26 3 az9-
45 9 az9-
28 1 az9-
37 3 az9-
17 az9-

پنجشنبه, بیست و هشت مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
16 1 az9-
28 1 az9-
39 3 az9-
3 az9-
37 3 az9-
12 3 az9-
25 5 az9-
19 5 az9-
28 5 az9-
36 6 az9-
35 5 az9-
32 5 az9-
38 2 az9-
39 4 az9-
40 4 az9-
38 4 az9-
9 az9-
30 4 az9-
22 3 az9-
9 az9-
32 2 az9-
37 8 az9-
10 1 az9-
35 4 az9-
35 2 az9-
40 6 az9-
42 7 az9-
38 6 az9-
38 6 az9-
34 8 az9-
26 3 az9-
45 9 az9-
31 3 az9-

چهارشنبه, بیست و هفت مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
26 5 az9-
38 4 az9-
28 1 az9-
17 az9-
5 az9-
32 5 az9-
38 2 az9-
39 4 az9-
40 4 az9-
38 4 az9-
24 4 az9-
25 5 az9-
40 6 az9-
4 az9-
16 1 az9-
10 1 az9-
35 2 az9-
35 4 az9-
34 8 az9-
38 6 az9-
22 3 az9-
26 3 az9-
42 7 az9-
45 9 az9-
37 8 az9-
28 5 az9-
37 3 az9-
19 3 az9-
9 az9-
31 3 az9-
32 2 az9-

سه شنبه, بیست و شش مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
6 1 az9-
25 5 az9-
38 2 az9-
35 5 az9-
32 5 az9-
39 4 az9-
36 6 az9-
5 az9-
30 4 az9-
39 3 az9-
16 1 az9-
40 4 az9-
38 4 az9-
6 1 az9-
31 3 az9-
19 5 az9-
40 6 az9-
10 1 az9-
42 7 az9-
9 az9-
12 3 az9-
32 2 az9-
35 2 az9-
35 4 az9-
34 8 az9-
24 4 az9-
38 6 az9-
8 az9-
28 5 az9-
45 9 az9-
26 3 az9-
37 3 az9-
38 6 az9-

دوشنبه, بیست و پنج مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
11 2 az9-
19 1 az9-
16 1 az9-
3 az9-
30 4 az9-
31 3 az9-
35 4 az9-
35 2 az9-
34 8 az9-
38 6 az9-
42 7 az9-
1 az9-
35 5 az9-
36 6 az9-
38 2 az9-
39 4 az9-
38 4 az9-
40 4 az9-
19 5 az9-
38 6 az9-
26 3 az9-
25 5 az9-
45 9 az9-
6 1 az9-
39 3 az9-
40 6 az9-
10 1 az9-
24 4 az9-
12 3 az9-
26 5 az9-
38 4 az9-
9 az9-
32 2 az9-
37 8 az9-

یکشنبه, بیست و چهار مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
37 8 az9-
11 1 az9-
19 az9-
19 1 az9-
3 az9-
42 7 az9-
30 4 az9-
19 5 az9-
4 az9-
22 3 az9-
22 2 az9-
16 1 az9-
36 6 az9-
35 5 az9-
32 5 az9-
38 2 az9-
40 4 az9-
38 4 az9-
39 4 az9-
9 1 az9-
12 3 az9-
10 1 az9-
39 3 az9-
24 5 az9-
25 2 az9-
6 1 az9-
6 1 az9-
38 4 az9-
4 az9-
40 6 az9-
21 1 az9-
35 4 az9-
35 2 az9-
38 6 az9-
34 8 az9-
24 4 az9-
9 az9-
32 2 az9-
26 5 az9-
16 1 az9-
38 6 az9-
31 3 az9-
26 3 az9-
45 9 az9-
37 3 az9-
25 5 az9-
17 az9-
28 5 az9-

شنبه, بیست و سه مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
37 3 az9-
6 1 az9-
19 5 az9-
17 az9-
30 4 az9-
39 3 az9-
37 8 az9-
26 3 az9-
45 9 az9-
36 6 az9-
35 5 az9-
32 5 az9-
38 2 az9-
39 4 az9-
40 4 az9-
38 4 az9-
16 1 az9-
24 4 az9-
31 3 az9-
12 3 az9-
6 1 az9-
40 6 az9-
35 4 az9-
35 2 az9-
21 1 az9-
9 az9-
32 2 az9-
16 1 az9-
34 8 az9-
38 6 az9-
19 1 az9-
19 4 az9-
38 6 az9-
25 5 az9-
28 5 az9-

جمعه, بیست و دو مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
37 8 az9-
11 1 az9-
16 1 az9-
35 2 az9-
35 4 az9-
34 8 az9-
5 az9-
17 az9-
31 3 az9-
32 5 az9-
36 6 az9-
35 5 az9-
38 2 az9-
39 4 az9-
40 4 az9-
38 4 az9-
12 3 az9-
30 4 az9-
39 3 az9-
40 6 az9-
21 1 az9-
26 3 az9-
45 9 az9-
38 6 az9-
18 1 az9-
42 7 az9-
28 5 az9-
26 5 az9-
9 az9-
32 2 az9-
37 3 az9-
25 5 az9-
6 1 az9-
24 4 az9-
16 1 az9-
19 5 az9-
38 4 az9-
38 6 az9-

پنجشنبه, بیست و یک مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
19 4 az9-
19 1 az9-
31 3 az9-
6 1 az9-
4 az9-
19 1 az9-
9 az9-
19 5 az9-
6 1 az9-
24 5 az9-
25 2 az9-
39 3 az9-
18 1 az9-
17 1 az9-
4 az9-
42 7 az9-
25 5 az9-
37 8 az9-
37 3 az9-
40 6 az9-
21 1 az9-
38 6 az9-
38 6 az9-
9 az9-
16 1 az9-
24 4 az9-
32 2 az9-
35 2 az9-
35 4 az9-
34 8 az9-
9 1 az9-
17 az9-
27 4 az9-
26 3 az9-
45 9 az9-
26 5 az9-
28 5 az9-
38 4 az9-

چهارشنبه, بیست مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
19 1 az9-
19 1 az9-
19 4 az9-
38 4 az9-
5 az9-
19 5 az9-
30 4 az9-
39 3 az9-
9 az9-
8 az9-
4 az9-
25 5 az9-
35 5 az9-
32 5 az9-
36 6 az9-
38 2 az9-
39 4 az9-
38 4 az9-
40 4 az9-
28 1 az9-
18 1 az9-
19 az9-
16 1 az9-
17 az9-
35 4 az9-
35 2 az9-
38 6 az9-
40 6 az9-
42 7 az9-
38 6 az9-
21 1 az9-
31 3 az9-
16 1 az9-
24 4 az9-
37 3 az9-
37 8 az9-
34 8 az9-
26 3 az9-
45 9 az9-
32 2 az9-
27 4 az9-
28 5 az9-

سه شنبه, نوزده مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
19 5 az9-
42 7 az9-
31 3 az9-
32 5 az9-
36 6 az9-
35 5 az9-
38 2 az9-
39 4 az9-
40 4 az9-
38 4 az9-
19 az9-
8 az9-
32 2 az9-
38 4 az9-
1 1 az9-
40 6 az9-
35 2 az9-
35 4 az9-
21 1 az9-
37 3 az9-
38 6 az9-
2 az9-
34 8 az9-
9 1 az9-
26 3 az9-
45 9 az9-
27 4 az9-
24 4 az9-
16 1 az9-
28 5 az9-
38 6 az9-

دوشنبه, هجده مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
19 1 az9-
42 7 az9-
19 az9-
25 2 az9-
24 5 az9-
19 3 az9-
38 4 az9-
13 2 az9-
16 1 az9-
32 5 az9-
35 5 az9-
36 6 az9-
38 2 az9-
39 4 az9-
40 4 az9-
38 4 az9-
28 1 az9-
16 1 az9-
12 3 az9-
25 5 az9-
30 4 az9-
39 3 az9-
22 3 az9-
40 6 az9-
17 az9-
24 4 az9-
21 1 az9-
28 5 az9-
18 1 az9-
35 2 az9-
35 4 az9-
34 8 az9-
38 6 az9-
37 8 az9-
1 az9-
37 3 az9-
27 4 az9-
26 3 az9-
45 9 az9-
19 5 az9-
38 6 az9-

یکشنبه, هفده مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
26 5 az9-
18 1 az9-
37 8 az9-
32 5 az9-
35 5 az9-
36 6 az9-
38 2 az9-
39 4 az9-
40 4 az9-
38 4 az9-
16 1 az9-
25 5 az9-
22 3 az9-
22 2 az9-
2 az9-
24 5 az9-
25 2 az9-
2 az9-
42 7 az9-
39 3 az9-
40 6 az9-
37 3 az9-
21 1 az9-
9 1 az9-
32 2 az9-
27 4 az9-
38 6 az9-
19 5 az9-
24 4 az9-
38 4 az9-
28 5 az9-
38 6 az9-
8 az9-
11 2 az9-
26 3 az9-
45 9 az9-

شنبه, شانزده مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
19 3 az9-
19 1 az9-
13 2 az9-
35 4 az9-
35 2 az9-
34 8 az9-
19 5 az9-
28 5 az9-
37 3 az9-
32 5 az9-
36 6 az9-
35 5 az9-
38 2 az9-
39 4 az9-
40 4 az9-
38 4 az9-
31 3 az9-
32 2 az9-
22 3 az9-
22 2 az9-
39 3 az9-
38 6 az9-
40 6 az9-
38 6 az9-
21 1 az9-
9 1 az9-
26 3 az9-
45 9 az9-
27 4 az9-
26 5 az9-
38 4 az9-
16 2 az9-

جمعه, پانزده مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
16 2 az9-
9 1 az9-
38 6 az9-
17 az9-
35 2 az9-
35 4 az9-
4 az9-
34 8 az9-
38 6 az9-
2 az9-
24 5 az9-
25 2 az9-
32 5 az9-
36 6 az9-
35 5 az9-
38 2 az9-
39 4 az9-
38 4 az9-
27 4 az9-
40 4 az9-
13 2 az9-
32 2 az9-
28 1 az9-
18 1 az9-
24 4 az9-
39 3 az9-
31 3 az9-
42 7 az9-
19 5 az9-
40 6 az9-
21 1 az9-
26 3 az9-
45 9 az9-
28 5 az9-
22 2 az9-
38 4 az9-
26 5 az9-
19 4 az9-

پنجشنبه, چهارده مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
42 7 az9-
19 1 az9-
4 az9-
18 az9-
16 az9-
18 2 az9-
19 5 az9-
16 az9-
17 az9-
17 1 az9-
15 1 az9-
17 1 az9-
16 1 az9-
38 4 az9-
36 6 az9-
35 5 az9-
38 2 az9-
32 5 az9-
39 4 az9-
1 az9-
40 4 az9-
24 4 az9-
13 2 az9-
40 6 az9-
21 1 az9-
19 az9-
35 2 az9-
35 4 az9-
38 6 az9-
34 8 az9-
28 5 az9-
38 6 az9-
45 9 az9-
26 3 az9-
26 5 az9-
8 az9-
11 2 az9-
28 1 az9-
31 3 az9-
38 4 az9-
27 4 az9-
32 2 az9-
12 3 az9-
16 2 az9-

چهارشنبه, سیزده مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
37 3 az9-
19 1 az9-
16 2 az9-
6 az9-
36 6 az9-
35 5 az9-
38 2 az9-
32 5 az9-
39 4 az9-
31 3 az9-
39 3 az9-
9 az9-
42 7 az9-
8 az9-
24 4 az9-
38 6 az9-
40 6 az9-
21 1 az9-
26 3 az9-
38 6 az9-
35 2 az9-
35 4 az9-
45 9 az9-
34 8 az9-
38 4 az9-
27 4 az9-
11 2 az9-
38 4 az9-
40 4 az9-
19 4 az9-
8 az9-
28 5 az9-

سه شنبه, دوازده مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
13 2 az9-
1 az9-
17 az9-
37 8 az9-
30 4 az9-
35 5 az9-
36 6 az9-
38 2 az9-
32 5 az9-
39 4 az9-
38 4 az9-
40 4 az9-
24 4 az9-
19 az9-
28 1 az9-
39 3 az9-
19 3 az9-
31 3 az9-
37 3 az9-
21 1 az9-
40 6 az9-
42 7 az9-
35 4 az9-
35 2 az9-
38 6 az9-
34 8 az9-
38 6 az9-
32 2 az9-
26 3 az9-
45 9 az9-
9 1 az9-
2 az9-
38 4 az9-
8 az9-
11 2 az9-

دوشنبه, یازده مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
25 5 az9-
31 3 az9-
2 az9-
30 4 az9-
17 az9-
35 4 az9-
35 2 az9-
34 8 az9-
3 az9-
1 az9-
42 7 az9-
28 1 az9-
39 3 az9-
15 4 az9-
24 5 az9-
25 2 az9-
9 az9-
19 3 az9-
22 3 az9-
9 az9-
37 8 az9-
24 4 az9-
9 1 az9-
1 az9-
13 2 az9-
1 az9-
1 az9-
22 2 az9-
4 az9-
40 6 az9-
2 az9-
4 1 az9-
32 2 az9-
1 az9-
35 5 az9-
36 6 az9-
1 az9-
38 2 az9-
32 5 az9-
39 4 az9-
40 4 az9-
19 4 az9-
1 az9-
2 az9-
26 3 az9-
8 az9-
19 1 az9-
21 1 az9-
38 6 az9-
26 5 az9-
38 4 az9-
17 1 az9-
11 2 az9-
19 1 az9-
38 6 az9-
38 4 az9-
45 9 az9-
14 az9-

چهارشنبه, شش مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
1 az9-
13 2 az9-
24 5 az9-
40 6 az9-
21 1 az9-
37 8 az9-
17 1 az9-
39 3 az9-
35 4 az9-
38 6 az9-
45 9 az9-
42 7 az9-
18 2 az9-
19 4 az9-
38 6 az9-
38 4 az9-

سه شنبه, پنج مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
28 1 az9-
19 az9-
30 4 az9-
35 4 az9-
35 2 az9-
34 8 az9-
38 6 az9-
8 az9-
8 1 az9-
17 3 az9-
15 1 az9-
17 az9-
18 az9-
19 5 az9-
17 1 az9-
16 1 az9-
14 az9-
12 az9-
37 3 az9-
36 6 az9-
35 5 az9-
38 2 az9-
11 2 az9-
39 4 az9-
38 4 az9-
40 4 az9-
42 7 az9-
39 3 az9-
18 2 az9-
21 1 az9-
38 6 az9-
25 2 az9-
24 5 az9-
40 6 az9-
26 5 az9-
25 5 az9-
19 1 az9-
17 1 az9-
37 8 az9-
45 9 az9-
1 1 az9-
28 5 az9-
18 2 az9-
18 3 az9-
17 az9-
17 1 az9-
18 4 az9-
9 1 az9-
17 2 az9-
8 1 az9-
8 1 az9-
16 2 az9-
38 4 az9-

دوشنبه, چهار مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
16 2 az9-
28 1 az9-
16 1 az9-
15 1 az9-
17 1 az9-
16 az9-
19 5 az9-
16 az9-
18 az9-
12 1 az9-
17 az9-
16 3 az9-
15 1 az9-
15 1 az9-
17 3 az9-
6 az9-
8 1 az9-
6 az9-
8 az9-
38 4 az9-
12 3 az9-
19 1 az9-
38 6 az9-
35 2 az9-
35 4 az9-
34 8 az9-
25 5 az9-
24 4 az9-
28 5 az9-
37 8 az9-
19 3 az9-
19 4 az9-
19 az9-
18 2 az9-
1 az9-
4 az9-
21 1 az9-
24 5 az9-
15 4 az9-
25 2 az9-
40 6 az9-
30 4 az9-
39 3 az9-
45 9 az9-
38 6 az9-
26 5 az9-
42 7 az9-
8 1 az9-
8 1 az9-
16 1 az9-
17 2 az9-
18 4 az9-
18 3 az9-
18 2 az9-
17 az9-
17 1 az9-
31 3 az9-

یکشنبه, سه مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
6 az9-
8 1 az9-
15 1 az9-
17 2 az9-
12 1 az9-
18 3 az9-
6 1 az9-
17 1 az9-
17 az9-
9 az9-
16 2 az9-
1 az9-
36 6 az9-
35 5 az9-
38 2 az9-
11 2 az9-
39 4 az9-
38 4 az9-
40 4 az9-
19 4 az9-
19 1 az9-
8 1 az9-
6 az9-
15 1 az9-
16 3 az9-
18 az9-
16 az9-
17 1 az9-
15 1 az9-
1 az9-
37 3 az9-
9 az9-
15 4 az9-
7 az9-
22 3 az9-
28 1 az9-
25 2 az9-
24 5 az9-
38 6 az9-
32 2 az9-
34 8 az9-
35 4 az9-
35 2 az9-
37 8 az9-
45 9 az9-
40 6 az9-
30 4 az9-
39 3 az9-
42 7 az9-
18 2 az9-
8 1 az9-
8 az9-
16 1 az9-
17 3 az9-
18 4 az9-
17 az9-
18 2 az9-
19 5 az9-
16 az9-
17 az9-
17 1 az9-
16 1 az9-
28 5 az9-
38 4 az9-

شنبه, دو مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
31 3 az9-
8 1 az9-
16 1 az9-
17 2 az9-
18 4 az9-
18 3 az9-
18 2 az9-
17 az9-
17 1 az9-
8 1 az9-
19 az9-
30 4 az9-
39 3 az9-
35 2 az9-
22 2 az9-
42 7 az9-
19 3 az9-
8 az9-
8 1 az9-
17 3 az9-
15 1 az9-
17 az9-
18 az9-
19 5 az9-
17 1 az9-
16 1 az9-
25 2 az9-
15 4 az9-
36 6 az9-
35 5 az9-
38 2 az9-
11 2 az9-
39 4 az9-
38 4 az9-
40 4 az9-
37 8 az9-
17 1 az9-
18 2 az9-
24 4 az9-
19 1 az9-
32 2 az9-
18 1 az9-
25 5 az9-
28 5 az9-
17 az9-
45 9 az9-
37 3 az9-
35 4 az9-
34 8 az9-
38 6 az9-
15 1 az9-
16 az9-
16 az9-
12 1 az9-
16 3 az9-
15 1 az9-
6 az9-
6 az9-
28 1 az9-
38 4 az9-

جمعه, یک مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
31 3 az9-
35 5 az9-
36 6 az9-
39 4 az9-
11 2 az9-
38 2 az9-
19 1 az9-
16 1 az9-
17 1 az9-
19 5 az9-
18 az9-
17 az9-
15 1 az9-
17 3 az9-
8 1 az9-
8 az9-
18 1 az9-
18 2 az9-
38 4 az9-
24 5 az9-
25 2 az9-
15 4 az9-
17 1 az9-
37 8 az9-
19 az9-
24 4 az9-
28 1 az9-
30 4 az9-
39 3 az9-
35 2 az9-
3 az9-
28 5 az9-
40 6 az9-
19 1 az9-
45 9 az9-
42 7 az9-
26 5 az9-
17 1 az9-
17 az9-
18 2 az9-
18 3 az9-
18 4 az9-
17 2 az9-
16 1 az9-
8 1 az9-
8 1 az9-
38 4 az9-
40 4 az9-
32 2 az9-

پنجشنبه, سی و یک تیر

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
35 5 az9-
36 6 az9-
38 2 az9-
11 2 az9-
39 4 az9-
38 4 az9-
15 1 az9-
17 1 az9-
16 az9-
18 az9-
16 3 az9-
15 1 az9-
6 az9-
8 1 az9-
19 4 az9-
28 1 az9-
19 az9-
28 5 az9-
35 2 az9-
42 7 az9-
17 az9-
16 az9-
18 3 az9-
12 1 az9-
17 2 az9-
15 1 az9-
8 1 az9-
6 az9-
38 4 az9-
24 5 az9-
25 2 az9-
15 4 az9-
18 1 az9-
18 2 az9-
19 3 az9-
30 4 az9-
39 3 az9-
37 8 az9-
40 6 az9-
24 4 az9-
32 2 az9-
38 6 az9-
35 4 az9-
34 8 az9-
22 2 az9-
22 3 az9-
45 9 az9-
16 1 az9-
17 1 az9-
19 5 az9-
37 3 az9-
18 2 az9-
17 az9-
18 4 az9-
17 3 az9-
16 1 az9-
8 az9-
8 1 az9-
40 4 az9-
31 3 az9-

چهارشنبه, سی تیر

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
31 3 az9-
6 az9-
6 az9-
15 1 az9-
16 3 az9-
12 1 az9-
16 az9-
15 1 az9-
19 4 az9-
18 1 az9-
6 az9-
36 6 az9-
35 5 az9-
39 4 az9-
38 4 az9-
11 2 az9-
38 2 az9-
35 2 az9-
14 az9-
8 1 az9-
16 1 az9-
17 2 az9-
18 4 az9-
18 3 az9-
18 2 az9-
17 az9-
17 1 az9-
18 2 az9-
22 2 az9-
6 az9-
45 9 az9-
12 3 az9-
19 1 az9-
40 4 az9-
8 az9-
8 1 az9-
17 3 az9-
15 1 az9-
17 az9-
18 az9-
19 5 az9-
17 1 az9-
16 1 az9-
28 5 az9-
40 6 az9-
8 1 az9-
28 1 az9-
19 az9-
34 8 az9-
39 3 az9-
35 4 az9-
38 6 az9-
37 3 az9-
42 7 az9-
37 8 az9-
32 2 az9-
11 1 az9-
26 5 az9-
17 1 az9-
16 az9-
16 az9-
27 4 az9-
38 6 az9-
24 4 az9-
38 4 az9-

سه شنبه, بیست و نه تیر

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
38 4 az9-
18 1 az9-
19 4 az9-
19 1 az9-
8 1 az9-
8 az9-
6 az9-
8 1 az9-
8 1 az9-
6 az9-
16 1 az9-
16 3 az9-
18 az9-
17 az9-
19 1 az9-
19 3 az9-
32 2 az9-
12 az9-
14 az9-
7 az9-
30 4 az9-
39 3 az9-
9 1 az9-
36 6 az9-
35 5 az9-
38 2 az9-
11 2 az9-
39 4 az9-
38 4 az9-
40 4 az9-
35 2 az9-
17 3 az9-
18 4 az9-
17 az9-
16 az9-
18 2 az9-
17 1 az9-
15 1 az9-
15 1 az9-
9 az9-
45 9 az9-
17 1 az9-
18 2 az9-
37 8 az9-
25 5 az9-
35 4 az9-
38 6 az9-
34 8 az9-
22 3 az9-
40 6 az9-
17 2 az9-
15 1 az9-
12 1 az9-
18 3 az9-
19 5 az9-
16 az9-
17 1 az9-
16 1 az9-
22 2 az9-
38 6 az9-
2 az9-
28 1 az9-
26 5 az9-
37 3 az9-
42 7 az9-
27 4 az9-
31 3 az9-
28 5 az9-

دوشنبه, بیست و هشت تیر

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
31 3 az9-
18 1 az9-
19 4 az9-
6 az9-
8 az9-
6 az9-
5 az9-
19 1 az9-
24 4 az9-
15 1 az9-
16 az9-
16 az9-
12 1 az9-
16 3 az9-
15 1 az9-
24 5 az9-
25 2 az9-
11 1 az9-
36 6 az9-
11 2 az9-
39 4 az9-
40 4 az9-
35 2 az9-
18 2 az9-
16 1 az9-
17 1 az9-
19 5 az9-
18 az9-
17 az9-
15 1 az9-
17 3 az9-
30 4 az9-
39 3 az9-
9 az9-
6 1 az9-
38 6 az9-
45 9 az9-
34 8 az9-
35 4 az9-
38 6 az9-
25 5 az9-
17 1 az9-
1 az9-
32 2 az9-
12 az9-
14 az9-
42 7 az9-
26 5 az9-
2 az9-
38 4 az9-
38 2 az9-
37 3 az9-
27 4 az9-
28 1 az9-
17 1 az9-
17 az9-
18 2 az9-
18 3 az9-
18 4 az9-
17 2 az9-
16 1 az9-
38 4 az9-

یکشنبه, بیست و هفت تیر

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
9 az9-
11 2 az9-
16 1 az9-
17 1 az9-
17 az9-
16 az9-
16 az9-
18 az9-
17 az9-
18 4 az9-
35 5 az9-
17 2 az9-
15 1 az9-
32 5 az9-
36 6 az9-
38 2 az9-
39 4 az9-
16 2 az9-
15 1 az9-
17 1 az9-
18 2 az9-
18 3 az9-
12 1 az9-
16 3 az9-
15 1 az9-
17 3 az9-
16 1 az9-
38 4 az9-
19 1 az9-
35 4 az9-
34 8 az9-
1 az9-
38 6 az9-
19 3 az9-
12 az9-
30 4 az9-
25 2 az9-
24 5 az9-
15 4 az9-
14 az9-
42 7 az9-
45 9 az9-
18 2 az9-
19 4 az9-
32 2 az9-
3 az9-
39 3 az9-
40 6 az9-
37 3 az9-
25 5 az9-
19 az9-
38 4 az9-
11 1 az9-
38 6 az9-
26 5 az9-
40 4 az9-
37 8 az9-
17 1 az9-
19 5 az9-
27 4 az9-
31 3 az9-

شنبه, بیست و شش تیر

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
42 7 az9-
30 4 az9-
19 az9-
22 2 az9-
22 3 az9-
28 1 az9-
18 az9-
16 az9-
18 2 az9-
19 5 az9-
16 az9-
18 3 az9-
12 1 az9-
17 az9-
18 4 az9-
16 3 az9-
1 1 az9-
11 1 az9-
6 az9-
18 2 az9-
38 6 az9-
38 6 az9-
11 2 az9-
16 1 az9-
17 3 az9-
15 1 az9-
17 2 az9-
15 1 az9-
17 az9-
17 1 az9-
15 1 az9-
17 1 az9-
16 1 az9-
14 az9-
45 9 az9-
7 az9-
24 5 az9-
25 2 az9-
15 4 az9-
19 3 az9-
38 2 az9-
39 4 az9-
40 4 az9-
12 az9-
9 1 az9-
9 az9-
40 6 az9-
9 1 az9-
26 5 az9-
39 3 az9-
6 1 az9-
19 1 az9-
18 1 az9-
32 2 az9-
38 4 az9-
37 3 az9-
32 5 az9-
31 3 az9-
27 4 az9-
17 1 az9-
16 2 az9-
37 8 az9-

جمعه, بیست و پنج تیر

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
16 2 az9-
28 1 az9-
19 az9-
19 1 az9-
19 1 az9-
1 az9-
3 az9-
9 az9-
11 1 az9-
31 3 az9-
19 4 az9-
18 1 az9-
6 az9-
45 9 az9-
19 3 az9-
37 3 az9-
30 4 az9-
39 3 az9-
32 5 az9-
6 1 az9-
32 2 az9-
18 2 az9-
7 az9-
24 5 az9-
25 2 az9-
15 4 az9-
22 3 az9-
22 2 az9-
40 6 az9-
38 6 az9-
16 3 az9-
17 az9-
12 1 az9-
18 3 az9-
18 az9-
16 az9-
18 2 az9-
19 5 az9-
16 az9-
13 2 az9-
12 az9-
14 az9-
26 5 az9-
27 4 az9-
40 4 az9-
8 az9-
17 3 az9-
18 4 az9-
38 4 az9-
42 7 az9-
38 6 az9-

پنجشنبه, بیست و چهار تیر

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
19 4 az9-
3 az9-
9 az9-
6 az9-
5 az9-
8 az9-
17 az9-
16 az9-
17 1 az9-
19 5 az9-
15 1 az9-
18 2 az9-
17 1 az9-
16 az9-
16 1 az9-
18 az9-
18 2 az9-
35 5 az9-
36 6 az9-
38 2 az9-
32 5 az9-
39 4 az9-
38 4 az9-
3 az9-
24 5 az9-
25 2 az9-
15 4 az9-
30 4 az9-
9 1 az9-
19 1 az9-
1 az9-
38 6 az9-
42 7 az9-
37 3 az9-
1 az9-
16 1 az9-
17 3 az9-
15 1 az9-
17 2 az9-
15 1 az9-
16 3 az9-
18 4 az9-
17 az9-
12 1 az9-
18 3 az9-
28 1 az9-
19 az9-
45 9 az9-
6 1 az9-
9 1 az9-
11 1 az9-
40 6 az9-
6 1 az9-
4 1 az9-
32 2 az9-
18 1 az9-
40 4 az9-
39 3 az9-
27 4 az9-
12 az9-
14 az9-
16 2 az9-
37 8 az9-
17 1 az9-
19 1 az9-
38 4 az9-

چهارشنبه, بیست و سه تیر

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
4 az9-
3 2 az9-
17 az9-
16 az9-
18 3 az9-
12 1 az9-
17 2 az9-
15 1 az9-
11 1 az9-
22 2 az9-
22 3 az9-
37 3 az9-
24 5 az9-
25 2 az9-
15 4 az9-
28 1 az9-
16 1 az9-
17 1 az9-
19 5 az9-
18 2 az9-
17 az9-
18 4 az9-
17 3 az9-
16 1 az9-
19 3 az9-
1 1 az9-
45 9 az9-
6 az9-
13 2 az9-
31 3 az9-
2 az9-
38 6 az9-
40 6 az9-
7 az9-
15 1 az9-
17 1 az9-
16 az9-
18 az9-
16 3 az9-
15 1 az9-
18 2 az9-
24 4 az9-
32 2 az9-
37 8 az9-
17 1 az9-
30 4 az9-
39 3 az9-
26 5 az9-
11 2 az9-
19 4 az9-
18 1 az9-
42 7 az9-
16 2 az9-
27 4 az9-
39 4 az9-
38 4 az9-
32 5 az9-
38 2 az9-
40 4 az9-
19 1 az9-
14 az9-
12 az9-

سه شنبه, بیست و دو تیر

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
6 az9-
3 2 az9-
12 az9-
9 1 az9-
28 1 az9-
35 2 az9-
6 az9-
2 az9-
16 1 az9-
17 1 az9-
17 az9-
16 az9-
4 1 az9-
17 az9-
17 2 az9-
16 1 az9-
36 6 az9-
35 5 az9-
38 2 az9-
37 3 az9-
45 9 az9-
2 az9-
22 3 az9-
3 az9-
22 2 az9-
13 2 az9-
18 1 az9-
6 1 az9-
24 5 az9-
25 2 az9-
15 4 az9-
19 az9-
16 1 az9-
7 az9-
6 1 az9-
17 1 az9-
15 1 az9-
16 az9-
19 5 az9-
18 az9-
18 4 az9-
24 4 az9-
16 3 az9-
32 5 az9-
17 3 az9-
14 az9-
19 1 az9-
30 4 az9-
39 3 az9-
3 az9-
37 8 az9-
17 1 az9-
11 1 az9-
18 2 az9-
40 6 az9-
32 2 az9-
6 az9-
5 az9-
8 az9-
27 4 az9-
38 6 az9-
39 4 az9-
38 4 az9-
40 4 az9-
2 az9-
9 az9-
19 4 az9-
26 5 az9-
19 3 az9-
4 1 az9-
31 3 az9-
9 1 az9-
19 1 az9-
18 2 az9-
15 1 az9-
16 2 az9-
18 3 az9-
15 1 az9-
38 4 az9-
42 7 az9-

دوشنبه, بیست و یک تیر

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
37 3 az9-
22 3 az9-
2 az9-
38 6 az9-
17 1 az9-
15 1 az9-
19 5 az9-
18 2 az9-
4 1 az9-
17 az9-
17 2 az9-
15 1 az9-
30 4 az9-
39 3 az9-
19 1 az9-
31 3 az9-
13 2 az9-
2 az9-
19 3 az9-
9 az9-
6 az9-
2 az9-
16 2 az9-
40 6 az9-
28 1 az9-
7 az9-
9 az9-
15 4 az9-
24 5 az9-
18 3 az9-
25 2 az9-
1 1 az9-
6 az9-
2 az9-
6 1 az9-
11 2 az9-
4 1 az9-
8 az9-
3 2 az9-
5 az9-
45 9 az9-
19 1 az9-
14 az9-
6 az9-
32 2 az9-
37 8 az9-
22 2 az9-
17 1 az9-
17 az9-
16 az9-
18 az9-
18 4 az9-
16 3 az9-
11 2 az9-
17 3 az9-
16 1 az9-
36 6 az9-
32 5 az9-
39 4 az9-
40 4 az9-
38 4 az9-
12 az9-
26 5 az9-
42 7 az9-
18 2 az9-
27 4 az9-
38 4 az9-
35 5 az9-

یکشنبه, بیست تیر

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
9 az9-
37 8 az9-
31 3 az9-
11 2 az9-
19 1 az9-
18 3 az9-
4 1 az9-
18 4 az9-
17 2 az9-
15 1 az9-
16 1 az9-
9 az9-
37 3 az9-
45 9 az9-
3 az9-
19 az9-
6 1 az9-
15 4 az9-
22 2 az9-
42 7 az9-
14 az9-
12 az9-
13 2 az9-
18 2 az9-
9 1 az9-
24 5 az9-
25 2 az9-
27 4 az9-
26 5 az9-
3 az9-
32 2 az9-
17 1 az9-
28 1 az9-
36 6 az9-
35 5 az9-
38 2 az9-
32 5 az9-
39 4 az9-
40 4 az9-
38 4 az9-
17 1 az9-
19 5 az9-
18 az9-
17 az9-
15 1 az9-
17 3 az9-
16 2 az9-
16 3 az9-
38 4 az9-

شنبه, نوزده تیر

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
16 2 az9-
16 1 az9-
17 2 az9-
18 4 az9-
18 3 az9-
18 2 az9-
17 az9-
17 1 az9-
45 9 az9-
9 1 az9-
11 2 az9-
37 3 az9-
30 4 az9-
27 4 az9-
39 3 az9-
12 az9-
37 8 az9-
15 1 az9-
16 3 az9-
4 1 az9-
16 az9-
16 az9-
15 1 az9-
16 1 az9-
22 3 az9-
6 1 az9-
14 az9-
9 az9-
2 az9-
6 az9-
3 az9-
13 2 az9-
2 az9-
6 az9-
8 az9-
19 az9-
17 1 az9-
5 az9-
32 2 az9-
19 4 az9-
22 2 az9-
28 1 az9-
6 az9-
31 3 az9-
1 az9-
1 az9-
1 az9-
1 az9-
6 1 az9-
24 5 az9-
25 2 az9-
42 7 az9-
15 4 az9-
2 az9-
11 2 az9-
32 5 az9-
19 1 az9-
36 6 az9-
35 5 az9-
38 2 az9-
39 4 az9-
38 4 az9-
40 4 az9-
38 4 az9-
19 1 az9-

جمعه, هجده تیر

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
19 1 az9-

Copyright © 2018 · All Rights Reserved · varzesh.link

Design and powered by: ROUZBEH BEHROUZI

فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است.