به ورزش لینک ایران خوش آمدید

شارژ کارت رایگان تلفن همراه


ورزش لینک به پاس قدردانی از حمایت کاربران در مدت کوتاهی از راه اندازی این سامانه، روزانه قرعه کشی شارژ کارت های رایگان تلفن همراه را برگزار می کند. شرکت در این مسابقه هیچ قانون و کار اجبرای ندارد و فقط یک کلیک برای شرکت در قرعه کشی و امتحان شانس شما کافی است.

  • اول ربات تلگرام ورزش لینک را استارت کنید: @varzeshlink_bot
  • خوب حالا تو خط فرمان (همان جایی که تایپ میکنی) چندتا دکمه هست که باید روی دکمه مسابقه کلیک کنی خیلی راحت و خیلی سریع همین.
  • دیگه تموم شد کاری نمیخواد انجام بدی و باید منتظر باشی تا زمان قرعه کشی برسه و ما فعلا ر ساعت 21:00 تنظیم کردیم.
  • راستی هیچ محدودیتی نگذاشتیم و می تونی هر روز شرکت کنی و ممکنه هر روز برنده بشی.
  • فقط یادت نره، ربات رو اصلا STOP نکن چون وقتی برنده شدی و رمز شارژ کارت ارسال بشه برگشت میخوره و نمی تونی از رمز استفاده کنی.
  • آخر همین صفجه لیست شرکت کننده ها و برنده ها مشخص شده ایشاالله که تو برنده بشی

...

جمعه, پنج شهریور

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
35 4 az9-8988
35 2 az9-8987
34 8 az9-8984
26 5 az9-8976
38 6 az9-8971
16 1 az9-8970
42 7 az9-8968
ابوالفضل 1 az9-8964
17 az9-8960
22 3 az9-8905
27 4 az9-8884
19 3 az9-8882
25 5 az9-8877
37 8 az9-8875
4 2 az9-8868
6 2 az9-8866
16 1 az9-8862
10 1 az9-8860
28 5 az9-8858
6 1 az9-8856
40 6 az9-8855
21 1 az9-8854
9 az9-8853
26 3 az9-8852
45 9 az9-8850
38 6 az9-8847

پنجشنبه, چهار شهریور

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
22 3 az9-8846
22 2 az9-8844
42 7 az9-8840
30 4 az9-8838
39 3 az9-8834
38 6 az9-8830
35 2 az9-8827
34 8 az9-8826
38 4 az9-8825
35 4 az9-8824
27 4 az9-8823
38 6 az9-8822
37 8 az9-8818
19 5 az9-8817
28 1 az9-8803
4 2 az9-8799
4 az9-8797
6 2 az9-8795
37 3 az9-8792
36 6 az9-8790
35 5 az9-8789
32 5 az9-8788
38 2 az9-8787
39 4 az9-8786
40 4 az9-8785
38 4 az9-8784
16 1 az9-8783
9 az9-8781
26 3 az9-8779
45 9 az9-8776

چهارشنبه, سه شهریور

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
16 1 az9-8773
10 1 az9-8772
22 2 az9-8766
40 6 az9-8762
21 1 az9-8761
16 1 az9-8758
37 3 az9-8741
25 5 az9-8736
19 5 az9-8735
37 8 az9-8733
6 2 az9-8731
27 4 az9-8728
42 7 az9-8727
4 az9-8724
6 1 az9-8723
25 2 az9-8721
19 3 az9-8720
28 5 az9-8717
38 6 az9-8715
35 2 az9-8714
35 4 az9-8713
34 8 az9-8712
4 2 az9-8709
9 az9-8707
26 3 az9-8706
12 3 az9-8705
45 9 az9-8704
38 6 az9-8702
38 4 az9-8701
32 5 az9-8698

سه شنبه, دو شهریور

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
6 1 az9-8676
9 az9-8666
17 az9-8629
38 6 az9-8626
24 5 az9-8624
25 2 az9-8623
6 1 az9-8622
28 5 az9-8615
16 1 az9-8611
4 2 az9-8606
6 2 az9-8591
39 4 az9-8588
36 6 az9-8586
35 5 az9-8585
38 2 az9-8584
32 5 az9-8583
38 4 az9-8581
40 4 az9-8576
37 8 az9-8574
38 4 az9-8572
42 7 az9-8570
19 5 az9-8477
26 5 az9-8476
40 6 az9-8473
21 1 az9-8472
37 3 az9-8469
35 4 az9-8468
35 2 az9-8467
34 8 az9-8466
38 6 az9-8465
26 3 az9-8464
27 4 az9-8463
45 9 az9-8462
39 3 az9-8461
10 1 az9-8459
16 1 az9-8456
25 5 az9-8454
22 2 az9-8453

دوشنبه, یک شهریور

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
19 3 az9-8449
30 4 az9-8448
39 3 az9-8447
38 6 az9-8444
6 2 az9-8439
35 5 az9-8424
36 6 az9-8423
32 5 az9-8422
38 2 az9-8421
39 4 az9-8420
40 4 az9-8419
38 4 az9-8418
16 1 az9-8416
16 1 az9-8415
22 3 az9-8414
40 6 az9-8413
21 1 az9-8412
35 2 az9-8411
35 4 az9-8408
38 6 az9-8407
9 az9-8404
26 3 az9-8403
45 9 az9-8402
25 5 az9-8398
34 8 az9-8396
37 8 az9-8394
42 7 az9-8392
19 5 az9-8391
37 3 az9-8389

یکشنبه, سی و یک مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
6 1 az9-8386
25 2 az9-8385
24 5 az9-8384
27 4 az9-8383
19 5 az9-8381
17 az9-8379
35 2 az9-8377
35 4 az9-8376
34 8 az9-8375
38 6 az9-8374
4 az9-8372
30 4 az9-8367
39 3 az9-8366
16 1 az9-8365
40 4 az9-8364
38 4 az9-8363
36 6 az9-8362
39 4 az9-8361
32 5 az9-8360
35 5 az9-8359
38 2 az9-8358
22 2 az9-8321
38 4 az9-8320
25 5 az9-8317
18 1 az9-8315
12 3 az9-8313
42 7 az9-8312
22 3 az9-8309
6 2 az9-8308
2 az9-8297
37 8 az9-8294
40 6 az9-8293
10 1 az9-8292
16 1 az9-8289
9 az9-8288
26 3 az9-8287
45 9 az9-8286
26 5 az9-8283
38 6 az9-8282
37 3 az9-8281

شنبه, سی مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
11 1 az9-8277
16 1 az9-8275
4 az9-8268
28 1 az9-8262
6 1 az9-8260
38 6 az9-8259
6 1 az9-8258
17 az9-8256
19 3 az9-8253
35 5 az9-8252
36 6 az9-8251
32 5 az9-8250
38 2 az9-8249
39 4 az9-8248
38 4 az9-8247
27 4 az9-8242
22 3 az9-8187
22 2 az9-8163
40 4 az9-8162
38 4 az9-8160
39 3 az9-8159
3 az9-8140
37 8 az9-8135
35 2 az9-8133
آذری قارتال.... 40 6 az9-8131
4 az9-8128
$@J@D 38 6 az9-8127
35 4 az9-8126
34 8 az9-8123
28 5 az9-8122
25 5 az9-8118
9 az9-8116
26 3 az9-8115
ابوالفضل 45 9 az9-8112
Seyyed Ahmad 37 3 az9-8110
16 1 az9-8107
Sh 10 1 az9-8105
❤️Asheghetam❤️ 19 5 az9-8102

جمعه, بیست و نه مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
ali zamani 6 1 az9-8101
omid sy 19 5 az9-8098
Rouzbeh Behrouzi 30 4 az9-8095
Mohammad Faraji 39 3 az9-8094
Volkan Party dance school 25 5 az9-8092
22 3 az9-8071
˙·٠•●♥mahdi b ♥●•٠·˙ 22 2 az9-8069
5 az9-8064
37 8 az9-8062
38 6 az9-8061
36 6 az9-8059
35 5 az9-8058
32 5 az9-8057
38 2 az9-8056
40 4 az9-8055
39 4 az9-8054
ابوالفضل 8 az9-8039
42 7 az9-8038
38 4 az9-8037
28 5 az9-8036
35 2 az9-8035
AmirABZ 35 4 az9-8034
38 6 az9-8033
34 8 az9-8032
40 6 az9-8031
16 1 az9-8028
9 az9-8027
26 3 az9-8025
45 9 az9-8023
28 1 az9-8022
37 3 az9-8021
17 az9-8020

پنجشنبه, بیست و هشت مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
16 1 az9-8015
28 1 az9-8012
39 3 az9-8011
3 az9-8008
37 3 az9-8003
12 3 az9-7999
25 5 az9-7998
19 5 az9-7994
28 5 az9-7981
36 6 az9-7980
35 5 az9-7979
32 5 az9-7978
38 2 az9-7977
39 4 az9-7976
40 4 az9-7975
38 4 az9-7974
9 az9-7973
30 4 az9-7970
22 3 az9-7925
9 az9-7922
32 2 az9-7919
37 8 az9-7917
10 1 az9-7915
35 4 az9-7913
35 2 az9-7912
40 6 az9-7911
42 7 az9-7910
38 6 az9-7909
38 6 az9-7906
34 8 az9-7905
26 3 az9-7904
45 9 az9-7903
31 3 az9-7902

چهارشنبه, بیست و هفت مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
26 5 az9-7900
38 4 az9-7895
28 1 az9-7893
17 az9-7881
5 az9-7868
32 5 az9-7865
38 2 az9-7864
39 4 az9-7863
40 4 az9-7862
38 4 az9-7861
24 4 az9-7857
25 5 az9-7851
40 6 az9-7850
4 az9-7847
16 1 az9-7846
10 1 az9-7827
35 2 az9-7825
35 4 az9-7824
34 8 az9-7823
38 6 az9-7822
22 3 az9-7820
26 3 az9-7819
42 7 az9-7817
45 9 az9-7816
37 8 az9-7813
28 5 az9-7812
37 3 az9-7810
19 3 az9-7808
9 az9-7806
31 3 az9-7805
32 2 az9-7802

سه شنبه, بیست و شش مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
6 1 az9-7795
25 5 az9-7792
38 2 az9-7774
35 5 az9-7773
32 5 az9-7772
39 4 az9-7771
36 6 az9-7770
5 az9-7768
˙·٠•●♥mahdi b ♥●•٠·˙ 30 4 az9-7765
˙·٠•●♥mahdi b ♥●•٠·˙ 39 3 az9-7764
16 1 az9-7756
40 4 az9-7755
38 4 az9-7752
6 1 az9-7751
31 3 az9-7750
19 5 az9-7722
40 6 az9-7721
10 1 az9-7720
42 7 az9-7716
9 az9-7701
12 3 az9-7700
32 2 az9-7695
35 2 az9-7693
35 4 az9-7692
34 8 az9-7691
24 4 az9-7689
38 6 az9-7688
8 az9-7687
28 5 az9-7683
45 9 az9-7681
26 3 az9-7680
37 3 az9-7678
38 6 az9-7676

دوشنبه, بیست و پنج مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
11 2 az9-7670
19 1 az9-7667
16 1 az9-7663
3 az9-7658
30 4 az9-7645
31 3 az9-7644
35 4 az9-7643
35 2 az9-7642
34 8 az9-7641
38 6 az9-7640
42 7 az9-7639
1 az9-7589
35 5 az9-7583
36 6 az9-7582
38 2 az9-7581
39 4 az9-7580
38 4 az9-7579
40 4 az9-7578
19 5 az9-7576
38 6 az9-7575
26 3 az9-7573
25 5 az9-7571
45 9 az9-7570
6 1 az9-7569
39 3 az9-7556
40 6 az9-7551
10 1 az9-7510
24 4 az9-7508
12 3 az9-7507
26 5 az9-7494
38 4 az9-7493
9 az9-7490
32 2 az9-7487
37 8 az9-7485

یکشنبه, بیست و چهار مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
37 8 az9-7481
11 1 az9-7479
19 az9-7475
19 1 az9-7470
3 az9-7463
42 7 az9-7431
30 4 az9-7430
19 5 az9-7425
4 az9-7423
22 3 az9-7414
22 2 az9-7413
16 1 az9-7411
36 6 az9-7363
35 5 az9-7362
32 5 az9-7360
38 2 az9-7359
40 4 az9-7358
38 4 az9-7357
39 4 az9-7356
9 1 az9-7354
12 3 az9-7344
10 1 az9-7342
39 3 az9-7336
24 5 az9-7333
25 2 az9-7332
6 1 az9-7331
6 1 az9-7308
38 4 az9-7307
4 az9-7305
40 6 az9-7277
21 1 az9-7274
35 4 az9-7273
35 2 az9-7272
38 6 az9-7271
34 8 az9-7270
24 4 az9-7268
9 az9-7237
32 2 az9-7232
26 5 az9-7230
16 1 az9-7229
38 6 az9-7226
31 3 az9-7225
26 3 az9-7224
45 9 az9-7223
37 3 az9-7222
25 5 az9-7221
17 az9-7219
28 5 az9-7217

شنبه, بیست و سه مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
37 3 az9-7214
6 1 az9-7213
19 5 az9-7178
17 az9-7167
30 4 az9-7122
39 3 az9-7121
37 8 az9-7119
26 3 az9-7118
45 9 az9-7117
36 6 az9-7115
35 5 az9-7114
32 5 az9-7113
38 2 az9-7112
39 4 az9-7111
40 4 az9-7110
38 4 az9-7109
16 1 az9-7106
24 4 az9-7102
31 3 az9-7098
12 3 az9-7096
6 1 az9-7093
40 6 az9-7091
35 4 az9-7089
35 2 az9-7088
21 1 az9-7087
9 az9-7083
32 2 az9-7070
16 1 az9-7063
34 8 az9-7062
38 6 az9-7061
Mahdi Heidarian 19 1 az9-7060
19 4 az9-7059
38 6 az9-7057
25 5 az9-7056
28 5 az9-7055

جمعه, بیست و دو مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
- 37 8 az9-7031
11 1 az9-7018
16 1 az9-7010
35 2 az9-7009
35 4 az9-7008
34 8 az9-7007
5 az9-6999
17 az9-6997
31 3 az9-6991
32 5 az9-6990
36 6 az9-6989
35 5 az9-6988
38 2 az9-6987
˙·٠•●♥mahdi b ♥●•٠·˙ 39 4 az9-6986
40 4 az9-6985
38 4 az9-6984
12 3 az9-6983
30 4 az9-6980
39 3 az9-6979
40 6 az9-6977
21 1 az9-6976
26 3 az9-6973
45 9 az9-6972
38 6 az9-6970
18 1 az9-6969
42 7 az9-6968
28 5 az9-6961
26 5 az9-6960
9 az9-6958
32 2 az9-6954
37 3 az9-6947
آذری قارتال.... 25 5 az9-6946
6 1 az9-6934
24 4 az9-6931
16 1 az9-6925
حامد 19 5 az9-6919
حامد 38 4 az9-6918
Majid. .. 38 6 az9-6915

پنجشنبه, بیست و یک مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
19 4 az9-6912
ابوالفضل 19 1 az9-6901
31 3 az9-6899
6 1 az9-6896
4 az9-6888
19 1 az9-6884
9 az9-6883
19 5 az9-6881
˙·٠•●♥mahdi b ♥●•٠·˙ 6 1 az9-6878
24 5 az9-6874
˙·٠•●♥mahdi b ♥●•٠·˙ 25 2 az9-6873
39 3 az9-6838
18 1 az9-6835
17 1 az9-6833
4 az9-6828
42 7 az9-6827
25 5 az9-6823
37 8 az9-6821
37 3 az9-6820
40 6 az9-6819
21 1 az9-6818
38 6 az9-6816
38 6 az9-6815
9 az9-6813
16 1 az9-6812
24 4 az9-6810
32 2 az9-6806
35 2 az9-6805
35 4 az9-6802
34 8 az9-6783
9 1 az9-6781
17 az9-6780
27 4 az9-6778
26 3 az9-6777
45 9 az9-6776
26 5 az9-6775
28 5 az9-6773
ƒαґЇÐ 38 4 az9-6772

چهارشنبه, بیست مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
19 1 az9-6770
19 1 az9-6769
19 4 az9-6766
38 4 az9-6762
5 az9-6758
19 5 az9-6749
30 4 az9-6747
39 3 az9-6745
9 az9-6732
8 az9-6725
4 az9-6684
25 5 az9-6681
35 5 az9-6677
32 5 az9-6676
36 6 az9-6675
38 2 az9-6674
39 4 az9-6673
38 4 az9-6672
40 4 az9-6671
28 1 az9-6658
18 1 az9-6657
19 az9-6656
16 1 az9-6651
17 az9-6623
35 4 az9-6618
35 2 az9-6617
38 6 az9-6615
40 6 az9-6614
42 7 az9-6613
38 6 az9-6612
21 1 az9-6609
31 3 az9-6608
16 1 az9-6604
24 4 az9-6602
37 3 az9-6600
37 8 az9-6596
34 8 az9-6595
26 3 az9-6594
45 9 az9-6593
32 2 az9-6574
hafez 27 4 az9-6572
28 5 az9-6569

سه شنبه, نوزده مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
19 5 az9-6560
42 7 az9-6550
31 3 az9-6547
32 5 az9-6470
36 6 az9-6469
35 5 az9-6449
38 2 az9-6448
39 4 az9-6447
40 4 az9-6446
38 4 az9-6445
19 az9-6444
8 az9-6439
32 2 az9-6416
38 4 az9-6383
1 1 az9-6375
40 6 az9-6369
35 2 az9-6368
35 4 az9-6367
21 1 az9-6366
37 3 az9-6364
38 6 az9-6363
2 az9-6362
34 8 az9-6360
9 1 az9-6359
26 3 az9-6357
45 9 az9-6356
27 4 az9-6355
24 4 az9-6348
مجتبی محمدی اصل 16 1 az9-6345
28 5 az9-6343
38 6 az9-6338

دوشنبه, هجده مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
19 1 az9-6329
42 7 az9-6328
19 az9-6327
25 2 az9-6296
Majid. .. 24 5 az9-6295
19 3 az9-6275
38 4 az9-6227
13 2 az9-6221
16 1 az9-6193
32 5 az9-6192
ℳⓐⓡყⓐოⓘ 35 5 az9-6191
ℳⓐⓡყⓐოⓘ 36 6 az9-6190
38 2 az9-6189
39 4 az9-6188
40 4 az9-6187
38 4 az9-6185
ali zamani 28 1 az9-6177
Nac 16 1 az9-6175
12 3 az9-6167
25 5 az9-6164
30 4 az9-6155
39 3 az9-6154
22 3 az9-6146
40 6 az9-6145
17 az9-6142
24 4 az9-6139
21 1 az9-6138
28 5 az9-6136
18 1 az9-6135
35 2 az9-6132
35 4 az9-6131
34 8 az9-6130
38 6 az9-6129
37 8 az9-6125
1 az9-6123
37 3 az9-6114
27 4 az9-6106
26 3 az9-6105
45 9 az9-6104
19 5 az9-6103
38 6 az9-6099

یکشنبه, هفده مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
26 5 az9-6082
18 1 az9-6079
37 8 az9-6067
32 5 az9-6043
35 5 az9-6042
36 6 az9-6041
38 2 az9-6039
39 4 az9-6038
40 4 az9-6037
38 4 az9-6036
16 1 az9-6035
25 5 az9-6005
22 3 az9-6000
22 2 az9-5990
2 az9-5988
24 5 az9-5975
25 2 az9-5974
2 az9-5973
42 7 az9-5972
39 3 az9-5964
40 6 az9-5960
37 3 az9-5958
21 1 az9-5955
9 1 az9-5946
32 2 az9-5938
27 4 az9-5928
ⓂⒾⓁⒾ 38 6 az9-5925
ⓂⒾⓁⒾ 19 5 az9-5924
24 4 az9-5921
38 4 az9-5918
93 28 5 az9-5914
U5144 38 6 az9-5912
O 8 az9-5908
11 2 az9-5907
26 3 az9-5906
45 9 az9-5904

شنبه, شانزده مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
19 3 az9-5894
19 1 az9-5889
13 2 az9-5884
35 4 az9-5883
35 2 az9-5882
34 8 az9-5881
19 5 az9-5877
28 5 az9-5873
37 3 az9-5872
32 5 az9-5865
36 6 az9-5864
35 5 az9-5863
38 2 az9-5862
مهدی ب 39 4 az9-5861
40 4 az9-5858
38 4 az9-5857
31 3 az9-5852
Hosein 32 2 az9-5842
Mohammad Faraji 22 3 az9-5839
22 2 az9-5837
39 3 az9-5836
38 6 az9-5833
40 6 az9-5831
38 6 az9-5828
21 1 az9-5827
9 1 az9-5808
26 3 az9-5804
Rouzbeh Behrouzi 45 9 az9-5803
27 4 az9-5802
26 5 az9-5798
38 4 az9-5797
16 2 az9-5796

جمعه, پانزده مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
16 2 az9-5794
9 1 az9-5792
38 6 az9-5781
مهدی ب 17 az9-5780
35 2 az9-5777
$@J@D 35 4 az9-5776
4 az9-5774
ναнι∂ ηz 34 8 az9-5771
ναнι∂ ηz 38 6 az9-5770
آذری قارتال.... 2 az9-5769
postbazan 24 5 az9-5765
25 2 az9-5764
32 5 az9-5710
36 6 az9-5709
R m 35 5 az9-5708
38 2 az9-5707
39 4 az9-5706
38 4 az9-5704
27 4 az9-5700
MOH@MM@D 40 4 az9-5695
Rezaak 13 2 az9-5694
32 2 az9-5691
28 1 az9-5689
18 1 az9-5688
ثریا 24 4 az9-5675
Milad ToBms 39 3 az9-5674
Bahram Farmani 31 3 az9-5666
Bahram Farmani 42 7 az9-5665
bahi 19 5 az9-5649
شهرام V 40 6 az9-5648
شهرام V 21 1 az9-5647
Bahram Farmani 26 3 az9-5638
Bahram Farmani 45 9 az9-5637
Bahram Farmani 28 5 az9-5636
احمد مراد فر 22 2 az9-5633
Bahram Farmani 38 4 az9-5632
Asal 26 5 az9-5631
Bahram Farmani 19 4 az9-5630

پنجشنبه, چهارده مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
Bahram Farmani 42 7 az9-5626
سحر جوووون 19 1 az9-5617
4 az9-5607
کامران 18 az9-5603
Bahram Farmani 16 az9-5600
کاریز 18 2 az9-5597
EN S 19 5 az9-5594
Kizha 16 az9-5591
17 az9-5588
Fardin Az 17 1 az9-5585
Hamid reza Rabiepour 15 1 az9-5582
شهرام V 17 1 az9-5579
Hamid reza Rabiepour 16 1 az9-5576
38 4 az9-5567
Arshiya 36 6 az9-5565
دلداده 35 5 az9-5564
Sali 38 2 az9-5563
maRYam 32 5 az9-5562
Majid Ayuobi 39 4 az9-5561
Firefly 1 az9-5555
لطفی 40 4 az9-5546
الهام 24 4 az9-5545
پگاه Fayazi 13 2 az9-5540
bahi 40 6 az9-5537
ارمیتا مهشین 21 1 az9-5525
با من درنیوفت بچه :) 19 az9-5523
R پناهی 35 2 az9-5522
پریا نازی گل 35 4 az9-5521
MeriLa 38 6 az9-5519
Sorn Test 34 8 az9-5517
Nazi 28 5 az9-5516
R پناهی 38 6 az9-5515
A_RR_A_J_I_A 45 9 az9-5514
26 3 az9-5513
45 26 5 az9-5512
فهیمه 8 az9-5509
✰✰(¯`*•.poriya.•*´¯)✰✰ 11 2 az9-5508
fathali Alizadeh 28 1 az9-5507
رزیتا 31 3 az9-5505
مبینا جون 38 4 az9-5504
27 4 az9-5502
bahi 32 2 az9-5500
ملیکا 12 3 az9-5497
مطهره جووون 16 2 az9-5494

چهارشنبه, سیزده مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
احسان نخودچی 37 3 az9-5490
Sali 19 1 az9-5489
dorsa podzad 16 2 az9-5488
bahi 6 az9-5486
Deniz 36 6 az9-5485
ساحل 35 5 az9-5484
TRC 38 2 az9-5483
Khashayar Mojahedpour 32 5 az9-5482
maneli M 39 4 az9-5481
Rahim 31 3 az9-5478
M 39 3 az9-5471
افسر # 9 az9-5440
die soon... 42 7 az9-5426
pania 8 az9-5425
Rahim 24 4 az9-5416
لیلا 38 6 az9-5414
# mr_ 40 6 az9-5413
hny 21 1 az9-5412
مرتضی 26 3 az9-5411
bahi 38 6 az9-5410
Roya amini 35 2 az9-5409
35 4 az9-5408
Mahsa 45 9 az9-5407
فری 34 8 az9-5406
Mahsa 38 4 az9-5405
اس عل 27 4 az9-5400
فاطیما(عشقم) ... 11 2 az9-5397
MAHDI 38 4 az9-5396
راستین 40 4 az9-5395
حمید خلخالی 19 4 az9-5394
افسانه 8 az9-5391
S.gholshani 28 5 az9-5390

سه شنبه, دوازده مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
.......✌ 13 2 az9-5386
dina 1 az9-5381
S.gholshani 17 az9-5377
Bahram Farmani 37 8 az9-5361
30 4 az9-5247
Alireza 35 5 az9-5239
Alireza 36 6 az9-5237
Alireza 38 2 az9-5236
Alireza 32 5 az9-5235
Alireza 39 4 az9-5234
Alireza 38 4 az9-5233
Alireza 40 4 az9-5232
arsh_rftri 24 4 az9-5229
Pooy@ 19 az9-5227
Pooy@ 28 1 az9-5224
Ali Hashemi 39 3 az9-5211
Ali Hashemi 19 3 az9-5209
G G 31 3 az9-5190
ترنم 37 3 az9-5189
ساحل 21 1 az9-5185
یاسر قیامی 40 6 az9-5183
usef 42 7 az9-5155
Fati 35 4 az9-5142
سهیلا 35 2 az9-5141
Miza 38 6 az9-5139
N 34 8 az9-5138
ꜱᴀᴍᴀɴ 38 6 az9-5135
Pourya 32 2 az9-5131
. 26 3 az9-5130
Melika 45 9 az9-5129
فریبا 9 1 az9-5127
2 az9-5123
ζ:ά✿ 38 4 az9-5122
اللهم الرزقنا کربلا 8 az9-5121
مجید بونه 11 2 az9-5117

دوشنبه, یازده مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
Nima.f 25 5 az9-5102
عاطفه 31 3 az9-5094
b 2 az9-5090
سحر 30 4 az9-5077
tina 17 az9-5073
███ ส๓Ïг ███ 35 4 az9-5072
. 35 2 az9-5069
سودا خوشکله 34 8 az9-5067
H.R 3 az9-5059
1 az9-5029
42 7 az9-5016
Jiki 28 1 az9-5013
Nnb 39 3 az9-5006
Mahya 15 4 az9-5003
taha 24 5 az9-5000
25 2 az9-4997
9 az9-4993
19 3 az9-4990
Jalal 22 3 az9-4961
9 az9-4936
Hamed 37 8 az9-4932
24 4 az9-4928
علیرضا 9 1 az9-4919
1 az9-4898
Zahra 13 2 az9-4891
Vahid 1 az9-4890
amin ahmadi 1 az9-4874
29ل 22 2 az9-4870
یاس۲ 4 az9-4864
yas 40 6 az9-4859
no one 2 az9-4856
محیا 4 1 az9-4853
احسان نخودچی 32 2 az9-4851
.پری ناز . 1 az9-4848
.پری ناز . 35 5 az9-4845
Aylar Amanpour 36 6 az9-4844
.پری ناز . 1 az9-4843
38 2 az9-4842
Ehsan Nokhodchi 32 5 az9-4841
شهرزاد 39 4 az9-4838
Majid 40 4 az9-4835
Hamed 19 4 az9-4818
1 az9-4788
k@§®@ 2 az9-4783
H 26 3 az9-4775
8 az9-4774
Javanmard 19 1 az9-4768
Shayan mamandi 21 1 az9-4762
Ali Hashemi 38 6 az9-4754
26 5 az9-4753
AR14 38 4 az9-4752
F 17 1 az9-4741
F 11 2 az9-4739
F 19 1 az9-4738
ℳaみdł ℳiЯ 38 6 az9-4735
38 4 az9-4736
F 45 9 az9-4734
کلاککد ت ال 14 az9-4733

چهارشنبه, شش مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
ℳaみdł ℳiЯ 1 az9-4727
منصوره باروقی 13 2 az9-4722
yas 27 24 5 az9-4690
Hannaneh Shabani 40 6 az9-4686
ⓜⓞⓗⓐⓜⓜⓐⓓ 21 1 az9-4685
غزل 37 8 az9-4682
Saedreza Kh 17 1 az9-4680
Mohsen Th 39 3 az9-4678
yas 11 35 4 az9-4665
Naser 38 6 az9-4664
45 9 az9-4663
nima 42 7 az9-4662
javad 18 2 az9-4658
Shef Javanko 19 4 az9-4657
نگار 38 6 az9-4656
Shef Javanko 38 4 az9-4653

سه شنبه, پنج مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
Shef Javanko 28 1 az9-4647
19 az9-4646
#mmd . 30 4 az9-4644
H*G 35 4 az9-4626
امیـــــــــαღɪґــــــــــر 35 2 az9-4625
امیـــــــــαღɪґــــــــــر 34 8 az9-4624
M###n 38 6 az9-4623
mahdi 8 az9-4613
mahdi 8 1 az9-4612
.•. 17 3 az9-4611
زهرا 15 1 az9-4610
Pure Love 17 az9-4609
afshin sadeghi 18 az9-4608
Poran Sh 19 5 az9-4607
mahdi 17 1 az9-4603
leyli 65 16 1 az9-4602
احسان برادران 14 az9-4601
yas7 12 az9-4600
Ali Reza Ahangar 37 3 az9-4599
Ali Reza Ahangar 36 6 az9-4598
A 35 5 az9-4597
yas 5 38 2 az9-4596
yas9 11 2 az9-4595
زهرا 39 4 az9-4594
مصی 38 4 az9-4593
امیر حسین حوازاده 40 4 az9-4592
Gobpok B 42 7 az9-4590
yas 14 39 3 az9-4589
علیرضا 18 2 az9-4588
زهرا 21 1 az9-4579
Winner Boy 38 6 az9-4577
Winner Boy 25 2 az9-4575
.... 24 5 az9-4574
محسن 40 6 az9-4573
نیاری 26 5 az9-4565
reza 25 5 az9-4561
یاسی 19 1 az9-4559
Yas 00 17 1 az9-4554
محسن فضائلی 37 8 az9-4552
vahid 45 9 az9-4550
Alireza.sh 1 1 az9-4548
Alireza.sh 28 5 az9-4547
Hamed Moradi 18 2 az9-4545
زهرا 18 3 az9-4544
Alireza.sh 17 az9-4543
Alireza.sh 17 1 az9-4542
mobin 18 4 az9-4538
hamed moradi 9 1 az9-4537
zahra 17 2 az9-4536
8 1 az9-4535
nima 8 1 az9-4534
yas 17 16 2 az9-4533
bita 38 4 az9-4531

دوشنبه, چهار مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
bahi 16 2 az9-4524
Yas76 28 1 az9-4523
g 16 1 az9-4521
Fofkdif 15 1 az9-4520
yas 19 17 1 az9-4518
Shayan mamandi 16 az9-4517
19 5 az9-4516
Yaser 12 16 az9-4515
gh 18 az9-4514
zahra 12 1 az9-4513
S 17 az9-4512
うちは アボルファズル 16 3 az9-4511
yas 13 15 1 az9-4510
فاطی 15 1 az9-4509
zahra 17 3 az9-4508
- 6 az9-4507
S. 8 1 az9-4506
zahra 6 az9-4505
no 8 az9-4504
zahra 38 4 az9-4501
reza 12 3 az9-4495
neda gh 19 1 az9-4491
MMedia Film 38 6 az9-4460
(/)[]£@[) M.n 35 2 az9-4459
Mahdi Naseri 35 4 az9-4458
Elyas Jalilvand 34 8 az9-4457
#ʍεꞪЯムⓝ_R 25 5 az9-4449
Elnaz 24 4 az9-4413
Elnaz 28 5 az9-4412
✿↝.. Şสરส ..↜✿ 37 8 az9-4410
فاطمه 19 3 az9-4409
فاطمه 19 4 az9-4408
فاطمه 19 az9-4407
فاطمه 18 2 az9-4406
Mirmahdi_s_ Anvari 1 az9-4359
Mirmahdi_s_ Anvari 4 az9-4357
Mahdi Fr 21 1 az9-4337
A 24 5 az9-4332
Amir Ham 15 4 az9-4331
25 2 az9-4330
40 6 az9-4328
سروش 30 4 az9-4326
حامد موسوی 39 3 az9-4324
45 9 az9-4323
A 38 6 az9-4322
Areff 26 5 az9-4321
42 7 az9-4317
A 8 1 az9-4312
Gh Sh 8 1 az9-4311
M@hdi Khaki 16 1 az9-4310
nasim 17 2 az9-4308
Gh Sh 18 4 az9-4307
Sh. Rafiee 18 3 az9-4306
Sh. Rafiee 18 2 az9-4305
Sh. Rafiee 17 az9-4304
Fereshte 17 1 az9-4303
S A J J A D 31 3 az9-4300

یکشنبه, سه مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
is typing... 6 az9-4298
nasim 8 1 az9-4297
ش 15 1 az9-4296
Fereshte 17 2 az9-4295
. 12 1 az9-4294
hhhhh 18 3 az9-4293
nasim 6 1 az9-4289
ali.p.h 17 1 az9-4281
Alireza 17 az9-4280
Yashar 9 az9-4274
مهدی 16 2 az9-4273
Yashar 1 az9-4272
36 6 az9-4271
H...GH 35 5 az9-4270
H...GH 38 2 az9-4269
H...GH 11 2 az9-4268
Yashar 39 4 az9-4267
..9 38 4 az9-4266
امیـــــــــαღɪґــــــــــر 40 4 az9-4265
R P 19 4 az9-4262
Amir 19 1 az9-4260
£lahe 8 1 az9-4258
... 6 az9-4257
amin ahmadi 15 1 az9-4256
aoii a 16 3 az9-4255
* 18 az9-4254
16 az9-4253
17 1 az9-4252
Eɾբმղ Bąąşŧąŋï∱ąŗ 15 1 az9-4250
1 az9-4229
. 37 3 az9-4223
Ah Ha 9 az9-4219
15 4 az9-4218
Fariba Haddadi 7 az9-4215
. 22 3 az9-4213
S Foroutani 28 1 az9-4212
S Foroutani 25 2 az9-4211
S Foroutani 24 5 az9-4210
. 38 6 az9-4208
Zahra 32 2 az9-4206
. 34 8 az9-4204
حـــــلالــــم کـــنــیــد 35 4 az9-4203
. 35 2 az9-4202
;) 37 8 az9-4197
Vahid S 45 9 az9-4193
Gomnam_bano 40 6 az9-4192
روح اله 30 4 az9-4190
Hakim 39 3 az9-4189
Saeid Asgarii 42 7 az9-4188
Sh@hl@ 18 2 az9-4175
چاپ گلستان 8 1 az9-4171
Ayat 8 az9-4170
چاپ گلستان 16 1 az9-4169
Yagoub Sadrinia 17 3 az9-4168
manizheh_hoseinpor 18 4 az9-4167
manizheh_hoseinpor 17 az9-4166
manizheh_hoseinpor 18 2 az9-4165
زهرا گلے 19 5 az9-4164
manizheh_hoseinpor 16 az9-4163
Nill 17 az9-4162
♤☆M|L/:)☆♤ 17 1 az9-4161
Nill 16 1 az9-4160
F.b 28 5 az9-4157
38 4 az9-4156

شنبه, دو مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
یالان دی دونیا، آللانما 31 3 az9-4145
hesam13 8 1 az9-4142
16 1 az9-4141
اباصالح المهدی 17 2 az9-4140
☆MoHammadreza☆ 18 4 az9-4139
Yagoub Sadrinia 18 3 az9-4138
Karma F 18 2 az9-4137
AR14 17 az9-4136
Reza Türkestan 17 1 az9-4135
Reza Türkestan 8 1 az9-4134
fatii 19 az9-4132
fatii 30 4 az9-4131
fatii 39 3 az9-4130
فرخ غفارزاده 35 2 az9-4121
Farid Jahan 22 2 az9-4109
Farid Jahan 42 7 az9-4108
Farid Jahan 19 3 az9-4107
Farid Jahan 8 az9-4105
Farid Jahan 8 1 az9-4104
Farid Jahan 17 3 az9-4103
Farid Jahan 15 1 az9-4102
فرخ غفارزاده 17 az9-4101
Rouzbeh Behrouzi 18 az9-4100
Farid Jahan 19 5 az9-4098
Behtash Misaghian 2️⃣0️⃣ 17 1 az9-4097
Vahid Zare 16 1 az9-4096
25 2 az9-4094
احسان نخودچی 15 4 az9-4093
احسان نخودچی 36 6 az9-4092
35 5 az9-4091
احسان نخودچی 38 2 az9-4090
:) 11 2 az9-4089
39 4 az9-4088
❤️Asheghetam❤️ 38 4 az9-4087
پشتیبانی و سفارش 40 4 az9-4086
گل وگیاه بابائی 37 8 az9-4074
رامین ناصری 17 1 az9-4071
گل وگیاه بابائی 18 2 az9-4070
لیلا 24 4 az9-4062
لیلا 19 1 az9-4060
32 2 az9-4050
18 1 az9-4047
25 5 az9-4045
28 5 az9-4044
17 az9-4043
45 9 az9-4036
37 3 az9-4035
35 4 az9-4034
34 8 az9-4033
38 6 az9-4032
15 1 az9-4031
16 az9-4030
16 az9-4029
12 1 az9-4028
16 3 az9-4027
15 1 az9-4026
6 az9-4025
6 az9-4024
28 1 az9-4023
38 4 az9-4021

جمعه, یک مرداد

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
31 3 az9-4015
35 5 az9-4005
36 6 az9-4004
39 4 az9-4003
11 2 az9-4001
38 2 az9-4000
Matin 19 1 az9-3991
... Azarmi 16 1 az9-3986
17 1 az9-3985
Roya Mohammadpour 19 5 az9-3984
18 az9-3983
17 az9-3982
15 1 az9-3981
17 3 az9-3980
NiMa 8 1 az9-3979
NiMa 8 az9-3978
18 1 az9-3969
18 2 az9-3967
h f 38 4 az9-3965
Ali al 24 5 az9-3963
Zariii 25 2 az9-3961
15 4 az9-3960
H Mazraeh 17 1 az9-3956
Shahin Karimi 37 8 az9-3952
19 az9-3947
24 4 az9-3943
28 1 az9-3941
30 4 az9-3940
39 3 az9-3933
Matin 35 2 az9-3926
Matin 3 az9-3925
28 5 az9-3923
Matin 40 6 az9-3922
19 1 az9-3917
45 9 az9-3911
42 7 az9-3909
26 5 az9-3908
17 1 az9-3907
17 az9-3906
(¯`✿.¸(¯`’♥.مهدی.♥’´¯)¸.✿ ‘´¯) 18 2 az9-3905
Sajad.fakhr 18 3 az9-3904
〽️ehdi 〽️oradi 18 4 az9-3903
17 2 az9-3902
16 1 az9-3901
(¯`✿.¸(¯`’♥.مهدی.♥’´¯)¸.✿ ‘´¯) 8 1 az9-3900
8 1 az9-3899
38 4 az9-3898
40 4 az9-3896
32 2 az9-3893

پنجشنبه, سی و یک تیر

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
35 5 az9-3889
A B 36 6 az9-3888
38 2 az9-3887
mrs SAEIDKIA 11 2 az9-3886
mrs SAEIDKIA 39 4 az9-3885
Sina 38 4 az9-3884
mrs SAEIDKIA 15 1 az9-3883
17 1 az9-3882
mrs SAEIDKIA 16 az9-3881
18 az9-3880
16 3 az9-3879
15 1 az9-3878
6 az9-3877
A Irani 8 1 az9-3876
19 4 az9-3875
28 1 az9-3870
19 az9-3869
28 5 az9-3866
35 2 az9-3864
42 7 az9-3854
17 az9-3853
16 az9-3852
☻㋡☺RAMIN☺ 18 3 az9-3851
☻㋡☺RAMIN☺ 12 1 az9-3850
17 2 az9-3849
15 1 az9-3848
8 1 az9-3847
6 az9-3846
38 4 az9-3845
24 5 az9-3844
25 2 az9-3843
15 4 az9-3842
امیرحسین قاسمی 18 1 az9-3841
R£iH@n£ ☆¤ SH 18 2 az9-3840
MAHDI1 19 3 az9-3837
Mina 30 4 az9-3821
ghader 39 3 az9-3820
nina 37 8 az9-3814
javad 40 6 az9-3811
tanaz 24 4 az9-3806
hamid 32 2 az9-3795
kian 38 6 az9-3793
Rouzbeh Behrouzi 35 4 az9-3792
Rouzbeh Behrouzi 34 8 az9-3791
22 2 az9-3788
karim 22 3 az9-3787
Asife 45 9 az9-3785
امیر حسین حوازاده 16 1 az9-3781
بیسشیبسش زطسیبس 17 1 az9-3780
محسن 19 5 az9-3779
باران 37 3 az9-3777
reza 18 2 az9-3776
hamid 17 az9-3775
Jsjdjxjxjx 18 4 az9-3774
vahid 17 3 az9-3773
mobin 16 1 az9-3772
nima 8 az9-3771
bita 8 1 az9-3770
فاطی 40 4 az9-3766
yasin 31 3 az9-3760

چهارشنبه, سی تیر

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
sadegh 31 3 az9-3748
amir 6 az9-3744
iraj 7 6 az9-3742
N.shakorzadeh 15 1 az9-3741
N.shakorzadeh 16 3 az9-3739
N.shakorzadeh 12 1 az9-3738
N.shakorzadeh 16 az9-3737
15 1 az9-3733
19 4 az9-3731
N.shakorzadeh 18 1 az9-3730
مجیدی 6 az9-3695
36 6 az9-3651
Om 35 5 az9-3650
Om 39 4 az9-3649
964 38 4 az9-3648
964 11 2 az9-3647
964 38 2 az9-3646
5047 35 2 az9-3642
5047 14 az9-3641
مریم 8 1 az9-3640
چ 16 1 az9-3638
چ 17 2 az9-3637
18 4 az9-3636
93 18 3 az9-3635
93 18 2 az9-3634
93 17 az9-3633
93 17 1 az9-3632
18 2 az9-3631
J 22 2 az9-3628
J 6 az9-3626
J 45 9 az9-3625
نازیلا 12 3 az9-3593
رها جون 19 1 az9-3590
محدثه 40 4 az9-3589
سارا 8 az9-3587
فاطی جوون 8 1 az9-3586
ستاره 17 3 az9-3584
15 1 az9-3583
mahnaz 17 az9-3582
ثریا 18 az9-3581
سوگل 19 5 az9-3578
Aida 17 1 az9-3576
16 1 az9-3572
ثریا 28 5 az9-3561
40 6 az9-3556
آذر 8 1 az9-3554
گلناز 28 1 az9-3552
19 az9-3549
Neda 34 8 az9-3548
سمانه 39 3 az9-3546
Neda 35 4 az9-3547
ملیکا 38 6 az9-3543
بهار 37 3 az9-3542
نجمه 42 7 az9-3541
زری جون 37 8 az9-3538
زهراجووون 32 2 az9-3535
Bahare 11 1 az9-3532
شراره 26 5 az9-3528
یلدا 17 1 az9-3521
زهرا 16 az9-3520
Milad af 16 az9-3515
Milad af 27 4 az9-3514
38 6 az9-3512
الهام 24 4 az9-3503
فاطی جوووون 38 4 az9-3501

سه شنبه, بیست و نه تیر

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
صدف 38 4 az9-3500
نازنین 18 1 az9-3495
19 4 az9-3494
1 1 19 1 az9-3492
درسا جووون 8 1 az9-3482
شبنم 8 az9-3479
6 az9-3475
8 1 az9-3472
8 1 az9-3469
6 az9-3464
16 1 az9-3460
بهرنگ شیرینی 16 3 az9-3459
Farhad_shamizi 18 az9-3458
amir 17 az9-3457
ریپورتم 19 1 az9-3454
ریپورتم 19 3 az9-3453
ریپورتم 32 2 az9-3451
Alisan 12 az9-3442
Alisan 14 az9-3441
Alisan 7 az9-3439
30 4 az9-3434
ن خ 39 3 az9-3432
ن خ 9 1 az9-3431
36 6 az9-3426
35 5 az9-3425
Sajjad Sr 38 2 az9-3424
joker 11 2 az9-3423
joker 39 4 az9-3422
Farjad 38 4 az9-3421
Farjad 40 4 az9-3420
35 2 az9-3419
احد سبزی 17 3 az9-3417
➡⏩火니⏪⬅ 18 4 az9-3415
Mahdi ❤D_gh 17 az9-3414
Somi Bfr 16 az9-3413
Somi Bfr 18 2 az9-3412
17 1 az9-3410
15 1 az9-3409
Alireza Nasiri 15 1 az9-3405
Elh@m 9 az9-3401
شکور عیوضی 45 9 az9-3251
Ehsan Haji zade 17 1 az9-3246
armin 0074 18 2 az9-3244
Gholam Reza 37 8 az9-3227
25 5 az9-3218
35 4 az9-3207
38 6 az9-3206
34 8 az9-3205
22 3 az9-3202
40 6 az9-3198
17 2 az9-3194
15 1 az9-3191
12 1 az9-3190
18 3 az9-3189
19 5 az9-3188
16 az9-3187
17 1 az9-3186
16 1 az9-3185
22 2 az9-3175
38 6 az9-3172
2 az9-3170
28 1 az9-3169
26 5 az9-3168
37 3 az9-3160
42 7 az9-3158
27 4 az9-3157
31 3 az9-3155
علیرضا هوشمند 28 5 az9-3151

دوشنبه, بیست و هشت تیر

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
31 3 az9-3144
18 1 az9-3142
19 4 az9-3136
jamshid 6 az9-3121
jamshid 8 az9-3120
jamshid 6 az9-3119
jamshid 5 az9-3118
jamshid 19 1 az9-3106
jamshid 24 4 az9-3103
jamshid 15 1 az9-3100
jamshid 16 az9-3099
jamshid 16 az9-3098
jamshid 12 1 az9-3097
jamshid 16 3 az9-3096
jamshid 15 1 az9-3095
24 5 az9-3033
25 2 az9-3032
11 1 az9-3030
M B 36 6 az9-3017
11 2 az9-3015
39 4 az9-3014
40 4 az9-3012
35 2 az9-3011
18 2 az9-3009
16 1 az9-3008
Asghari 17 1 az9-3007
Asghari 19 5 az9-3005
Asghari 18 az9-3004
Asghari 17 az9-3003
Asghari 15 1 az9-3002
Asghari 17 3 az9-3001
Asghari 30 4 az9-2999
39 3 az9-2998
9 az9-2893
6 1 az9-2875
اسماعیل خیری 38 6 az9-2868
مـــــدیــر انـــــعـــکـــاس خــانــه بـرق جـدیــــد 45 9 az9-2861
34 8 az9-2851
35 4 az9-2849
38 6 az9-2843
25 5 az9-2842
17 1 az9-2828
1 az9-2807
32 2 az9-2797
12 az9-2785
14 az9-2783
42 7 az9-2782
26 5 az9-2770
2 az9-2769
38 4 az9-2765
38 2 az9-2763
samad Rezaei 37 3 az9-2762
Saeeid 27 4 az9-2761
28 1 az9-2759
17 1 az9-2758
17 az9-2757
§@€€ď 18 2 az9-2756
18 3 az9-2755
18 4 az9-2754
17 2 az9-2753
16 1 az9-2752
38 4 az9-2748

یکشنبه, بیست و هفت تیر

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
9 az9-2743
11 2 az9-2740
16 1 az9-2739
17 1 az9-2738
17 az9-2737
16 az9-2736
16 az9-2735
18 az9-2734
17 az9-2733
18 4 az9-2731
35 5 az9-2730
17 2 az9-2729
15 1 az9-2727
32 5 az9-2726
36 6 az9-2725
38 2 az9-2724
39 4 az9-2723
16 2 az9-2715
15 1 az9-2696
17 1 az9-2695
18 2 az9-2693
18 3 az9-2692
12 1 az9-2691
16 3 az9-2690
Khosrow Samadi 15 1 az9-2689
17 3 az9-2688
16 1 az9-2687
Amin Chalaki 38 4 az9-2680
19 1 az9-2628
35 4 az9-2624
34 8 az9-2619
1 az9-2610
38 6 az9-2602
19 3 az9-2592
12 az9-2591
30 4 az9-2590
25 2 az9-2589
24 5 az9-2588
15 4 az9-2587
14 az9-2585
42 7 az9-2584
45 9 az9-2563
18 2 az9-2557
19 4 az9-2543
32 2 az9-2538
3 az9-2527
39 3 az9-2525
40 6 az9-2524
37 3 az9-2522
25 5 az9-2489
19 az9-2485
38 4 az9-2484
11 1 az9-2480
S 38 6 az9-2409
♥//|--|$E||♥ ♤♧//♧♤ 26 5 az9-2406
- . 40 4 az9-2396
37 8 az9-2395
17 1 az9-2392
19 5 az9-2391
Vahid 27 4 az9-2390
sina 31 3 az9-2388

شنبه, بیست و شش تیر

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
رضا محبوبی 42 7 az9-2379
تحریر و کادوئی باران 30 4 az9-2351
تحریر و کادوئی باران 19 az9-2349
22 2 az9-2345
22 3 az9-2336
28 1 az9-2335
ALIREZA 18 az9-2334
Sirvan Ebrahim pour 16 az9-2333
Arezoo 18 2 az9-2332
parisa 19 5 az9-2331
Cavad Aqapurkamali 16 az9-2330
Rouzbeh Behrouzi 18 3 az9-2329
12 1 az9-2328
ابرهیم رنجبر 17 az9-2327
امیرخان 18 4 az9-2326
Fa 16 3 az9-2325
ᴿ&ᴹ 1 1 az9-2285
ARTA 11 1 az9-2279
ムოɨr!) 6 az9-2263
Nasirzadeh 18 2 az9-2262
امیر مهدی زندگیم 38 6 az9-2259
Aydin n.j.33 38 6 az9-2245
ƒαґЇÐ 11 2 az9-2242
M.M 16 1 az9-2241
M.M 17 3 az9-2240
รเɳα 15 1 az9-2239
نسرین 17 2 az9-2238
⚽♥ 15 1 az9-2237
⚽♥ 17 az9-2236
H. 17 1 az9-2235
نسرین 15 1 az9-2234
نسرین 17 1 az9-2233
16 1 az9-2232
نسرین 14 az9-2231
Masumeh 45 9 az9-2229
7 az9-2222
24 5 az9-2219
25 2 az9-2218
R@@h@@ Joon 15 4 az9-2217
Goolpari. 19 3 az9-2203
Goolpari. 38 2 az9-2195
*:☆*.:。.✿M✿.。.:* ☆:* 39 4 az9-2194
*:☆*.:。.✿M✿.。.:* ☆:* 40 4 az9-2193
maryam 12 az9-2191
Ⓞⓜⓘⓓ 9 1 az9-2185
تراکتور 9 az9-2182
hny 40 6 az9-2179
تراکتور 9 1 az9-2177
تراکتور 26 5 az9-2176
تراکتور 39 3 az9-2174
تراکتور 6 1 az9-2171
تراکتور 19 1 az9-2170
عــــــآی لــــــــارم❄️ 18 1 az9-2168
Goolpari. 32 2 az9-2165
Goolpari. 38 4 az9-2163
Goolpari. 37 3 az9-2160
Goolpari. 32 5 az9-2158
Goolpari. 31 3 az9-2156
Goolpari. 27 4 az9-2154
Goolpari. 17 1 az9-2150
Goolpari. 16 2 az9-2146
Goolpari. 37 8 az9-2145

جمعه, بیست و پنج تیر

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
؛؛ 16 2 az9-2129
S Entezari 28 1 az9-2126
S Entezari 19 az9-2125
Hamed Amineh 19 1 az9-2124
Hamed Amineh 19 1 az9-2119
KJ 1 az9-2101
Mohsen 3 az9-2074
Mohsen 9 az9-2071
Behzad 11 1 az9-2064
Behzad 31 3 az9-2063
Behzad 19 4 az9-2053
Behzad 18 1 az9-2052
Behzad 6 az9-2047
Behzad 45 9 az9-2046
Behzad 19 3 az9-2045
Behzad 37 3 az9-2044
Behzad 30 4 az9-2041
Behzad 39 3 az9-2040
Behzad 32 5 az9-2037
❥♥⚖$evda⚖❥♥ 6 1 az9-2035
MaryaM 32 2 az9-2033
sahti 18 2 az9-2029
b. 7 az9-2017
b. 24 5 az9-2015
b. 25 2 az9-2014
b. 15 4 az9-2013
b. 22 3 az9-2011
Z. Hamidy 22 2 az9-2005
Hossein Azizi 40 6 az9-2003
عباس جالوس 38 6 az9-1999
عباس جالوس 16 3 az9-1995
عباس جالوس 17 az9-1993
عباس جالوس 12 1 az9-1992
عباس جالوس 18 3 az9-1991
Samsd Hosnavy 18 az9-1990
Aghigh 16 az9-1989
Aghigh 18 2 az9-1988
Rahim Dehkharghani 19 5 az9-1987
Chemist 16 az9-1986
تنهای تنها 13 2 az9-1985
Aghigh 12 az9-1982
Ramin 14 az9-1980
afshin 26 5 az9-1974
M M 27 4 az9-1969
℉ғα✞ї 40 4 az9-1965
N.gerami 8 az9-1963
ت عباسی 17 3 az9-1958
18 4 az9-1957
38 4 az9-1955
Hojjat. .. 42 7 az9-1950
Hojjat. .. 38 6 az9-1945

پنجشنبه, بیست و چهار تیر

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
Hamed Abdolnejad 19 4 az9-1939
Neeefrat 3 az9-1936
ℳiss εkɦtiyar 9 az9-1933
B 6 az9-1930
Mohamad 5 az9-1928
31999 8 az9-1926
زرین طلا 17 az9-1923
Saeed 16 az9-1922
Aydın Gholizadeh 17 1 az9-1919
19 5 az9-1918
amir vet 15 1 az9-1916
‘°ºø•❤•.¸H¸.•❤•øº°‘ 18 2 az9-1915
amir vet 17 1 az9-1914
➡⏩火니⏪⬅ 16 az9-1913
H M 16 1 az9-1911
M.....A 18 az9-1909
Mohammadreza 18 2 az9-1900
Mohammadreza 35 5 az9-1899
Mohammadreza 36 6 az9-1898
Mohammadreza 38 2 az9-1897
Mohammadreza 32 5 az9-1896
Mohammadreza 39 4 az9-1895
تقی صفیاری 38 4 az9-1894
3 az9-1891
EliNaW 24 5 az9-1887
25 2 az9-1886
Jk 15 4 az9-1885
Jk 30 4 az9-1882
Babak _7211 9 1 az9-1879
Aga Mahdi 19 1 az9-1860
Hsanzadeh 1 az9-1858
M.h Rahmani 38 6 az9-1839
Rouzbeh Behrouzi 42 7 az9-1837
#Puria 37 3 az9-1836
#Puria 1 az9-1834
M.h Rahmani 16 1 az9-1829
Khosro Fathalipoor 17 3 az9-1828
M.h Rahmani 15 1 az9-1826
M.h Rahmani 17 2 az9-1824
پرویز 15 1 az9-1823
پرویز 16 3 az9-1821
Pooria 18 4 az9-1819
Pooria 17 az9-1817
Pooria 12 1 az9-1816
18 3 az9-1814
Reza Pirasteh 28 1 az9-1809
ارمیا ، 19 az9-1808
ارمیا ، 45 9 az9-1807
Majid. .. 6 1 az9-1804
Mohammad Hossein 9 1 az9-1794
Mohsen 11 1 az9-1784
پرویز 40 6 az9-1782
Arefeh Zendenam 6 1 az9-1778
Arefeh Zendenam 4 1 az9-1776
Arefeh Zendenam 32 2 az9-1774
18 1 az9-1768
سجادرسولزاده 40 4 az9-1765
☆shahramM☆ 39 3 az9-1764
Ali5539 27 4 az9-1757
Ali5539 12 az9-1755
G5037 14 az9-1752
G5037 16 2 az9-1750
AHMAD 37 8 az9-1749
Mahan S 17 1 az9-1747
Pedram 19 1 az9-1738
R3Z4 38 4 az9-1733

چهارشنبه, بیست و سه تیر

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
Behnam...! 4 az9-1726
Naser P A 3 2 az9-1722
درسا 17 az9-1719
درسا 16 az9-1718
گلچهره 18 3 az9-1717
Mojtaba 12 1 az9-1715
گلچهره 17 2 az9-1709
یاابولفضل 15 1 az9-1707
☆shahramM☆ 11 1 az9-1686
Behzad 22 2 az9-1675
سیاوش جهانی 22 3 az9-1674
Behzad 37 3 az9-1672
. 24 5 az9-1671
25 2 az9-1670
. 15 4 az9-1669
28 1 az9-1668
. 16 1 az9-1666
. 17 1 az9-1665
. 19 5 az9-1664
18 2 az9-1663
17 az9-1662
18 4 az9-1661
17 3 az9-1660
. 16 1 az9-1659
. 19 3 az9-1657
. 1 1 az9-1646
. 45 9 az9-1643
6 az9-1642
. 13 2 az9-1641
. 31 3 az9-1635
. 2 az9-1633
Fereydoon Hatami 38 6 az9-1630
. 40 6 az9-1621
. 7 az9-1618
. 15 1 az9-1610
. 17 1 az9-1609
. 16 az9-1607
. 18 az9-1605
. 16 3 az9-1603
. 15 1 az9-1601
Rouzbeh Behrouzi 18 2 az9-1600
. 24 4 az9-1594
. 32 2 az9-1591
. 37 8 az9-1589
. 17 1 az9-1588
30 4 az9-1584
39 3 az9-1583
26 5 az9-1581
11 2 az9-1578
19 4 az9-1577
18 1 az9-1575
42 7 az9-1571
16 2 az9-1570
27 4 az9-1569
Rezaak 39 4 az9-1567
M@HSH@R 49 38 4 az9-1560
. 32 5 az9-1557
38 2 az9-1556
. 40 4 az9-1554
. 19 1 az9-1552
. 14 az9-1549
. 12 az9-1546

سه شنبه, بیست و دو تیر

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
. 6 az9-1540
. 3 2 az9-1503
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 12 az9-1477
7_.mtb_pv._7 9 1 az9-1475
28 1 az9-1471
35 2 az9-1465
Sonia.V 6 az9-1461
. 2 az9-1440
. 16 1 az9-1436
. 17 1 az9-1432
. 17 az9-1429
. 16 az9-1424
. 4 1 az9-1421
. 17 az9-1419
. 17 2 az9-1414
☆❥ຸ້່﷽ຶູ່້❦ًٍَعًٍٍَلًٍِٰـًًًًًًٍٍُِّٰٰٖٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜٜـٍٍٜٜٜٜۘۘۘۘـٍٍٍٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜۘۘۘـٜٜٜـ 16 1 az9-1411
نفس 36 6 az9-1410
35 5 az9-1409
♡M♡ 38 2 az9-1408
ABOLFAZL MOJTABAI 37 3 az9-1402
محمد 45 9 az9-1396
سعیدحاتمی 2 az9-1383
♚♥Ali♥♚ 22 3 az9-1364
Farzad 3 az9-1352
Farzad 22 2 az9-1351
13 2 az9-1345
18 1 az9-1342
مهدی 6 1 az9-1341
♡M♡ 24 5 az9-1339
♡M♡ 25 2 az9-1338
امید 15 4 az9-1337
19 az9-1332
MOJT@B@:77: 16 1 az9-1328
7 az9-1322
6 1 az9-1315
17 1 az9-1314
Dr mosavi 15 1 az9-1312
Dr mosavi 16 az9-1311
Dr mosavi 19 5 az9-1308
Dr mosavi 18 az9-1307
ندا طاهری 18 4 az9-1304
ندا طاهری 24 4 az9-1302
ANILA 16 3 az9-1299
32 5 az9-1294
بارانی 17 3 az9-1290
14 az9-1288
19 1 az9-1287
Zahra Moghadasi 30 4 az9-1283
39 3 az9-1281
s 3 az9-1268
Ali Z(sh) 37 8 az9-1261
♡M♡ 17 1 az9-1249
Hasan 11 1 az9-1239
آزاد محبوبی 18 2 az9-1225
حسن پاکدوست 40 6 az9-1224
M.A 32 2 az9-1220
6 az9-1211
5 az9-1209
8 az9-1207
P.D 27 4 az9-1194
38 6 az9-1192
39 4 az9-1189
38 4 az9-1188
♪♫•*¨*•.¸¸ṃṓṧḻḙṃ ¸.•*¨*•♫♪ 40 4 az9-1187
..SM.. 2 az9-1183
ارش کعبه 9 az9-1179
Ho$e!N 19 4 az9-1169
Faramarz nariman jahan 26 5 az9-1166
Roya 19 3 az9-1162
M.L . 4 1 az9-1160
Z.... 31 3 az9-1159
رحمان 9 1 az9-1156
sazesh2 3 19 1 az9-1154
علی درویش 18 2 az9-1153
رضا 1 15 1 az9-1145
هادی 1 16 2 az9-1142
علیرضا 1 18 3 az9-1139
saz 23 15 1 az9-1138
ابوالفضل 7 38 4 az9-1135
سمیرا 42 7 az9-1133

دوشنبه, بیست و یک تیر

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
sad 3 37 3 az9-1130
trza 2 22 3 az9-1117
حمید علیزاده 2 az9-1108
re qw 38 6 az9-1099
reza2 2 17 1 az9-1094
reza 12 15 1 az9-1091
ytg bh 19 5 az9-1087
sae 12 18 2 az9-1085
ref f 4 1 az9-1083
tgy 4 17 az9-1081
My Freend 17 2 az9-1079
amir hosein 15 1 az9-1077
gtg gh 30 4 az9-1076
sar 2 39 3 az9-1074
sad kl 19 1 az9-1073
امی 31 3 az9-1071
. 13 2 az9-1064
sazer 1 2 az9-1061
. 19 3 az9-1057
Vgb I 9 az9-1050
سادات 6 az9-1047
محمود 2 az9-1046
reza1 1 16 2 az9-1039
ساوالان 40 6 az9-1028
گرت بیل 28 1 az9-1011
★[{Worod mamnu}]★ 7 az9-1007
علی آقایی 9 az9-999
ببر خسته 15 4 az9-997
reza 2 24 5 az9-996
18 3 az9-994
sazesh 1 25 2 az9-993
سعید 1 1 az9-983
الیاس 1 6 az9-979
عارف 7 2 az9-978
ساناز 2 6 1 az9-977
عزیز 11 2 az9-976
رضا 1 4 1 az9-971
داریوش 8 az9-970
12672 Farid 24 3 2 az9-967
12672 Farid 24 5 az9-965
12672 Farid 24 45 9 az9-964
سیدرضا رضوی 19 1 az9-958
طاها 14 az9-954
sara 2 6 az9-951
bahar 32 2 az9-949
sami 2 37 8 az9-947
رقيه 22 2 az9-944
قدیر ناماور 17 1 az9-927
saz 1 17 az9-925
reza 1 16 az9-920
♡M♡ 18 az9-918
R Riza oliaiy 18 4 az9-914
16 3 az9-913
♡M♡ 11 2 az9-911
Kamran .R 17 3 az9-906
ASAL 16 1 az9-903
زهرا 36 6 az9-902
زهرا 32 5 az9-901
زهرا 39 4 az9-900
ASAL 40 4 az9-899
ASAL 38 4 az9-898
ASAL 12 az9-896
26 5 az9-895
42 7 az9-892
18 2 az9-891
27 4 az9-889
m 38 4 az9-886
.... 35 5 az9-881

یکشنبه, بیست تیر

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
♡M♡ 9 az9-878
37 8 az9-874
عباسی کامران 31 3 az9-862
gongekhabdideh 11 2 az9-860
Sona Sh 19 1 az9-852
18 3 az9-827
4 1 az9-826
£ęīł@ 18 4 az9-824
17 2 az9-821
15 1 az9-819
16 1 az9-816
M.Z.A رحیل 9 az9-805
حجت الله بهادری 37 3 az9-801
@mìn R@hìmì 45 9 az9-799
آرمین و امین پ 3 az9-790
آرمین و امین پ 19 az9-787
6 1 az9-785
15 4 az9-783
22 2 az9-776
Zahra 42 7 az9-775
Danial 14 az9-770
Danial 12 az9-769
Danial 13 2 az9-761
Danial 18 2 az9-760
Danial 9 1 az9-744
Danial 24 5 az9-743
محمد رضا 25 2 az9-741
محمد رضا 27 4 az9-739
26 5 az9-733
Ali Salehian 3 az9-727
Saeed Aliasghari 32 2 az9-723
17 1 az9-720
28 1 az9-717
36 6 az9-716
@&65 14 35 5 az9-715
M@ Sh 38 2 az9-714
@&65 14 32 5 az9-712
@&65 14 39 4 az9-711
@&65 14 40 4 az9-710
M҉A҉J҉I҉D҉ 38 4 az9-708
M҉A҉J҉I҉D҉ 17 1 az9-706
MaryaM 19 5 az9-702
♡M♡ 18 az9-698
17 az9-694
Sh Salami 15 1 az9-691
Alimohsenzadeh30.30 17 3 az9-688
Hosein DR 16 2 az9-684
♡M♡ 16 3 az9-681
♡M♡ 38 4 az9-678

شنبه, نوزده تیر

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
Nasim 16 2 az9-671
ℳ̶ 16 1 az9-669
Delaram 17 2 az9-666
18 4 az9-663
18 3 az9-660
aida farzane 18 2 az9-657
♡M♡ 17 az9-654
رسول 17 1 az9-651
N A D I A 45 9 az9-643
Farah 9 1 az9-620
Arash 11 2 az9-616
─═हई♚ ყσɳҽʂ ♚ईह═─ 37 3 az9-606
30 4 az9-599
Duman .. 27 4 az9-575
MaryaM 39 3 az9-563
12 az9-528
علی ثقفی 37 8 az9-512
Leila sadigh 15 1 az9-493
e.j 16 3 az9-490
e.j 4 1 az9-487
حکمت شکورزاده 16 az9-484
e.j 16 az9-481
♡M♡ 15 1 az9-478
Saba .kh.kh 16 1 az9-472
22 3 az9-464
6 1 az9-460
Rouzbeh Behrouzi 14 az9-432
9 az9-409
2 az9-406
Life 6 az9-401
Sarah | 3 az9-390
Amir 13 2 az9-383
2 az9-381
مامان مهراد 6 az9-367
Seyyed Ahmad 8 az9-361
19 az9-356
17 1 az9-352
5 az9-351
32 2 az9-348
Parisa Ganjpour 19 4 az9-341
h Sh 22 2 az9-316
Khalil 28 1 az9-283
احمد 6 az9-279
31 3 az9-266
Heshmat 1 az9-260
1 az9-252
1 az9-209
1 az9-199
6 1 az9-189
24 5 az9-186
25 2 az9-183
42 7 az9-180
15 4 az9-179
2 az9-171
11 2 az9-170
32 5 az9-168
19 1 az9-162
36 6 az9-149
35 5 az9-146
38 2 az9-142
♥سپهر♥ 39 4 az9-139
♥سپهر♥ 38 4 az9-136
40 4 az9-131
̶̶H̶̶ ̶̶O̶̶ ̶̶S̶̶ ̶̶E̶̶ ̶̶I̶̶ ̶̶I̶̶ ̶̶N̶̶ 38 4 az9-105
19 1 az9-104

جمعه, هجده تیر

user in telegram تعداد دفعات شرکت تعداد دفعات برنده s p #
19 1 az9-50

Copyright © 2018 · All Rights Reserved · varzesh.link

Design and powered by: ROUZBEH BEHROUZI

فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است.